Is opdrachtgever voor niet verzekerde schade ZZP’er aansprakelijk?

Goed werkgeverschap verplicht bedrijven voor werknemers die zich in het verkeer begeven een behoorlijke verzekering af te sluiten, artikel 7:611 BW..

In 2001 werd het Arena-arrest gewezen. Casus : Een werknemer reed in een bestelauto met meerdere werknemers. De werkgever heeft opdracht aan de werknemers gegeven naar een werk te gaan. Onderweg gebeurt een eenzijdig verkeersongeval. Alle werknemers worden door de WAM-verzekering van de bestelauto voor de letselschade schadeloosgesteld. Een WAM-verzekering sluit uit schade aan de bestuurder. Men kan niet jegens zichzelf aansprakelijk zijn. De werknemer die de bestelauto bestuurde werd niet schadeloosgesteld en stelde zijn werkgever voor de letselschade aansprakelijk. De werknemer had succes! Op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid werd de werkgever door de rechtbank aansprakelijk geacht voor de niet door een verzekering gedekte schade van de werknemer die de bestelauto bestuurde.
De Hoge Raad was met het vonnis van de Rechtbank eens. Ook al is er geen sprake van een verplichte “schadeverzekering inzittendenverzekering”, had de werkgever deze verzekering kunnen afsluiten.

Een dergelijke rechtsplicht rustte reeds in 2001 op de werkgever, dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2008.

ZZP’ER ACHTER HET STUUR

De vraag is of bovengenoemde redenering ook opgaat voor een ZZP’er als bestuurder van een door diens opdrachtgever ter beschikking gestelde bestelauto en de ZZP’er niet-verzekerde schade lijdt.
Is hier sprake van gelijke gevallen? De positie van de ZZP’er verschilt niet veel van de werknemer. De Hoge Raad heeft geoordeeld ten aanzien van artikel 7.658 BW, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, de werkgever voor een veilige werkplek zorg moet dragen en ook ZZP’ers een beroep op dit artikel kunnen doen.

Nogmaals, het vergoeden van niet-verzekerde verkeersschade voor de ZZP’er door een motorrijtuig loopt niet via een wettelijke verzekeringsplicht. Op de opdrachtgever rust dergelijke verzekeringsplicht niet. De werkgever is niet aansprakelijkheid als de schade verzekerd is. Is de letselschade aan de ZZP’er niet verzekerd zou de opdrachtgever aansprakelijk kunnen zijn. De oplossing lijkt erop dat de opdrachtgever de mogelijke verkeersschade van de ZZP’er verzekert.

WELKE VERZEKERING IS NODIG?

Bedrijven die werkgever zijn moeten het verkeersrisico afdekken met een behoorlijke verzekering. Gaat het om de WEGAM- of WEGAS-verzekering, voorzie ik een dekkingsprobleem. Op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde aansprakelijkheid van de opdrachtgever van de ZZP’er, is geen werkgeversaansprakelijkheid. De WEGAM- WEGAS-verzekering heeft de dekking beperkt tot werkgeversaansprakelijkheid. De Schadeverzekering inzittenden biedt wel dekking voor de werknemer en ZZP’er.

Daardoor is het belangrijk de “Schadeverzekering inzittenden” te adviseren. Wat we niet weten is, wat de rechtspraak ons brengt als het gaat om de ZZP’er in het gemotoriseerde verkeer. Bedrijven die met ZZP’ers werken en een Schadeverzekering inzittenden afgesloten hebben, zullen naar mijn mening niet aansprakelijk zijn. Wordt de Schadeverzekering inzittenden veel afgesloten voorkomt wellicht dat de Hoge Raad alsnog maatregelen moet nemen.

Actief in de horeca of een horecapand in uw bezit

Scherpe premies, speciaal op horeca gerichte voorwaarden en een snelle en efficiënte schade afhandeling voor onze zeer diverse en kleurrijke klantenkring zijn hiervoor de sleutel tot succes!

Sinds enige tijd verzekeren wij bijna alle horeca gelegenheden. Niet alleen cafés, restaurants, lunchrooms, grillrooms, brasserie, eetcafé en hotels brengt u onder bij ons, maar ook bowlingcentra, sauna’s, discotheken, wegrestaurants, zalenverhuur, bioscopen en filmtheaters. Minder gangbare risico’s zoals coffeeshops, erotisch getinte ondernemingen en strandtenten zijn ook gebaat bij een goede verzekering, zeker op het gebied van brand en aansprakelijkheid. Als specialist kunnen wij ook voor deze risico’s een goede dekking bieden!

Heeft dit uw interesse gewekt? Graag staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en scherpe offertes uit te brengen.

Wellicht een bekend verhaal maar daardoor niet minder schokkend

Door het verbond is berekend dat na een (grote) brand de kans voor de ondernemer om failliet te gaan tussen de 20 en 50% ligt. Nog erger wordt het dat door diverse deskundigen deze kans wordt berekend op 50% tot 70%.

In een uitgebreid artikel in het FD van enige tijd geleden blijkt dat één van de oorzaken dat een brand(je) uitgroeit tot een grote brand komt doordat de brandweer hele gebieden in Nederland intern heeft aangemerkt als “gecontroleerd uit laten branden” gebied. In zo’n situatie zal de brandweer enkel aangrenzende panden blussen in een poging de brand niet te laten overslaan. Reden voor dit besluit is dat de waterleidingen smaller worden vanwege de volksgezondheid; een nadeel is echter dat de brandweer niet voldoende bluswater kan inzetten om een brand te lijf te gaan. Het feit dat het aantal vrijwilligers bij de brandweer het laagste niveau heeft behaald in de afgelopen 10 jaar helpt natuurlijk ook niet. Je hoeft dan ook geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat dit de verzekeringsmarkt vele miljoenen per jaar kost.

Het zal duidelijk zijn dat het voor de verzekerde ondernemer steeds belangrijker wordt van te voren reeds maatregelen te treffen die een kans op brand verkleinen. En dat is nu precies de doelstelling die wij al jaren nastreven door alle panden die wij verzekeren te laten inspecteren door een externe partij. Daar komt dan nog een gratis waardebepaling bij waardoor er in de polis een garantie tegen onderverzekering wordt opgenomen.

Echter, wij hebben de indruk dat niet iedereen aandacht besteed aan de rapportage die wij n.a.v. de inspectie sturen. Dit is jammer want het kost best veel geld en kan een hoop leed voorkomen bijv. een faillissement of een afwijzing van de schade.

In dit verband is het ook van belang dat de hoogte van de bedrijfsschade voldoende is; daar wil het nog wel eens aan schorten. Als wij bij de berekening van de bedrijfsschade bij horecabedrijven uitgaan van 60/70% over de jaaromzet als zijnde de bruto winst kunnen wij er niet veel naast zitten. Bij de detailhandel ligt dit iets ingewikkelder. Ook letten we nog even op de uitkeringstermijn!

Wellicht dat wij met u tijdens ons gesprek hier extra aandacht aan kunnen besteden.