Wat betekent hogere rente en lagere economische groei voor uw beleggingen?

Nog maar een paar weken geleden was de Russische poolbeer op bezoek in ons land; het was Siberisch koud. Wie nu naar buiten gaat, kan zich dat nauwelijks meer voorstellen. Want de lente hangt overduidelijk in de lucht. De lente luidt de komst van de zomer in. Een geruststellende gedachte, want de korte dagen, de regen, de wind en de kou hebben lang genoeg geduurd. Alles en iedereen is aan een nieuw seizoen toe. Zoals elk jaar is dat ook dit keer weer een zekerheid waarmee iedereen prima uit de voeten kan. U weet precies wat u kunt verwachten en wat u moet doen. Een grote schoonmaak houden, de winterkleren opbergen, de tuin aanpakken en nadenken over de invulling van de zomervakantie.

Zo is het ook met beleggen. Afgelopen jaren wezen experts op de goldilocksfase, waarin de economie verkeerde. Er was goede economische groei in combinatie met een lage inflatie en stimulering van Centrale banken. Maar net zoals het winterseizoen, loopt ook deze economische fase op zijn einde. Verschillende factoren laten zien dat er veranderingen op stapel staan. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop uw vermogen belegd is; uw portefeuille moet meebewegen.

Rol van de Centrale banken

Een van de belangrijkste factoren die gaat veranderen is de rol van de Centrale banken. Verschillende centrale banken hebben laten weten dat het opkoopprogramma van vastzittende obligaties afgebouwd gaat worden en de rente waarschijnlijk omhoog kan (om oplopende inflatie te beperken). Dit heeft direct gevolg voor twee andere belangrijke factoren: de waarde van sommige categorieën obligaties en de waarde van sommige valuta. Beleggers moeten selectiever worden wat ze in hun portefeuille laten zitten en wat ze inruilen voor andersoortige beleggingen.

Een vierde factor zijn de prestaties van sommige beursgenoteerde bedrijven. De afgelopen jaren gingen de aandelen van bijna alle ondernemingen omhoog. Maar aan die fase komt mogelijk een einde. Bedrijven in sommige sectoren zullen in de komende economische fase minder gaan presteren, terwijl bedrijven in andere sectoren juist beter gaan draaien.

Selectief beleggen

Kortom; uw vermogensbeheerder moet in actie komen door selectiever te worden waar de komende periode wél in wordt belegd en waar de komende periode niet in wordt belegd. Laat u niet wijs maken dat het simpelweg volgen van een index of geld steken in een ETF, de komende economische fase net zo goed zal werken als in de fase die achter ons ligt. Goldilocks raakt uit het zicht, achteroverleunen kan niet meer.

Samengevat kunnen we dus stellen dat er in de komende economische fase nog voldoende kansen zijn voor behoud en groei van uw belegde vermogen. Maar dat vergt wel een bijpassende strategie. Een die gericht is op bescherming van het belegde deel (dat nog uit gaat van de factoren uit de economische fase waar we vandaan komen) en bescherming van dat deel van het vermogen dat al met een been uit gaat van de komende economische situatie. Op die manier loopt uw geld minder risico op waardedalingen zonder dat dat ten koste gaat van mogelijke kansen op waardestijgingen. Want u blijft deze lente en zomer toch niet in uw winterkleren lopen?

Indicatoren wijzen op Onrust op Beurs

U zult het aan uw portefeuille misschien nog niet gemerkt hebben, maar de zomerrust op de financiële markten lijkt ten einde. Daarvoor zijn verschillende indicatoren zichtbaar. Ten eerste is er natuurlijk de onzekerheid door de oplopende crisis rondom Noord-Korea. Het land ligt tussen China, Japan en Zuid-Korea in. De opkomende markten in Azië ten spijt, vormen deze drie landen samen meer dan 80% van de Aziatische economie.

Een andere reden om voorzichtiger te beleggen, is de stand van de Amerikaanse economie. Langzaamaan wordt duidelijk dat president Trump moeite heeft om zijn economisch, financieel en fiscaal beleid in te voeren. De kans is dan ook groot dat de winstgevendheid van bedrijven komende kwartalen onder druk komen te staan. Dit zal tegenvallen ten opzichte van de verwachtingen van veel beleggers.

De toenemende onzekerheid over de wereldwijde economie heeft óók effect op het beleid van de belangrijkste centrale banken. Die hebben de afgelopen jaren vele honderden miljarden aan dollars, euro´s of yen´s in de markt gepompt. Daarmee werd de rente laag gehouden waarvan de economie profiteerde. De Amerikaanse FED-voorzitter Janet Yellen, haar Europese evenknie Mario Draghi en de voorzitter van de Bank of Japan willen dit beleid afbouwen. Maar de onzekerheid over de groei van de economie vergroot de kans dat het einde van dit beleid, leidt tot een schok op de financiële markten. Daardoor blijven de centrale banken onduidelijk over hoe en wanneer zij hun ruime monetaire politiek moeten gaan terugschroeven. Hoe langer dit vacuüm duurt, des te groter is de kans dat de beleggers hun eigen guidance gaan volgen. Beleggers moeten komende maanden dan ook rekening houden met onrust.

Mede hierdoor zou de spiegelgladde zee wel eens onrustig kunnen gaan worden. Dit maakt het verstandig om de ontwikkelingen niet af te wachten maar actief op te treden om deze vóór te blijven. Zo kunnen beleggingen in staatsobligaties met een hoog risico (‘high yield bonds’ en ‘emerging market debt’) en bedrijfsleningen (‘investment grade’) verlaagd worden en kan dit geld worden belegd in Europese en vooral Amerikaanse overheidsobligaties.

Daarnaast zijn veranderingen in het beleggingsbeleid in aandelen ook relevant. Bovenstaande ontwikkelingen impliceren dat de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen teruggeschroefd moeten worden. Aandelen van bedrijven in opkomende landen worden juist aantrekkelijker.

De toenemende volatiliteit door de Noord-Koreaanse crisis en andere toekomstige ontwikkelingen tonen aan dat een beschermingsstrategie voor uw vermogen zeer nuttig kan zijn. Als de hierboven beschreven scenario’s zich uitrollen, zouden markten wel eens grote dalingen kunnen doorgaan en is in tegenstelling tot passieve indextrackers, een actieve beheerder al bezig met uw toekomst, onvoorspelbaar of niet.