Plan je pensioeningangsdatum

De AOW- en pensioengerechtigde leeftijd zullen naar verwachting gaan stijgen. Directeur grootaandeelhouders en werknemers hebben verschillende pensioenkapitalen opgebouwd die op verschillende tijdstippen uitgekeerd worden : het kan gaan om pensioenkapitalen, gegarandeerd pensioen of een premieovereenkomst (het pensioen is afhankelijk van het rendement op de betaalde premies). Kortom, vel verschillende pensioenregelingen. Belangrijk is tijdig in te zien of de opgebouwde pensioenen voldoende zijn om te kunnen stoppen met werken. Vaak komt het voor dat men dit te laat gaat onderzoeken en er weinig tijd of ruimte is om de pensioensituatie te verbeteren of dat je zelfs moet doorwerken. Dit om een terugval van het inkomen te voorkomen. Niet iedere werkgever zit te wachten dat een werknemer wenst door te werken.

Pensioen eerder of later in laten gaan

Heb je verschillende pensioenkapitalen opgebouwd kun je met de verschillende flexibiliseringsmogelijkheden die een pensioenregeling biedt, in overleg met de pensioenuitvoerders, kiezen het pensioen eerder of later te laten ingaan. Ook kun je in het begin voor een hoger pensioen kiezen en later voor een lager pensioen, bandbreedte 100:75.

Wet verbeterde premieregeling

De wet verbeterde pensioenregeling regelt dat je er voor kunt kiezen om het pensioenkapitaal niet in de vorm van een vast garantiepensioen maar in een variabel pensioen met beleggingsrisico’s kunt uitkeren : dit noemen we doorbeleggen!

Is opdrachtgever voor niet verzekerde schade ZZP’er aansprakelijk?

Goed werkgeverschap verplicht bedrijven voor werknemers die zich in het verkeer begeven een behoorlijke verzekering af te sluiten, artikel 7:611 BW..

In 2001 werd het Arena-arrest gewezen. Casus : Een werknemer reed in een bestelauto met meerdere werknemers. De werkgever heeft opdracht aan de werknemers gegeven naar een werk te gaan. Onderweg gebeurt een eenzijdig verkeersongeval. Alle werknemers worden door de WAM-verzekering van de bestelauto voor de letselschade schadeloosgesteld. Een WAM-verzekering sluit uit schade aan de bestuurder. Men kan niet jegens zichzelf aansprakelijk zijn. De werknemer die de bestelauto bestuurde werd niet schadeloosgesteld en stelde zijn werkgever voor de letselschade aansprakelijk. De werknemer had succes! Op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid werd de werkgever door de rechtbank aansprakelijk geacht voor de niet door een verzekering gedekte schade van de werknemer die de bestelauto bestuurde.
De Hoge Raad was met het vonnis van de Rechtbank eens. Ook al is er geen sprake van een verplichte “schadeverzekering inzittendenverzekering”, had de werkgever deze verzekering kunnen afsluiten.

Een dergelijke rechtsplicht rustte reeds in 2001 op de werkgever, dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2008.

ZZP’ER ACHTER HET STUUR

De vraag is of bovengenoemde redenering ook opgaat voor een ZZP’er als bestuurder van een door diens opdrachtgever ter beschikking gestelde bestelauto en de ZZP’er niet-verzekerde schade lijdt.
Is hier sprake van gelijke gevallen? De positie van de ZZP’er verschilt niet veel van de werknemer. De Hoge Raad heeft geoordeeld ten aanzien van artikel 7.658 BW, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, de werkgever voor een veilige werkplek zorg moet dragen en ook ZZP’ers een beroep op dit artikel kunnen doen.

Nogmaals, het vergoeden van niet-verzekerde verkeersschade voor de ZZP’er door een motorrijtuig loopt niet via een wettelijke verzekeringsplicht. Op de opdrachtgever rust dergelijke verzekeringsplicht niet. De werkgever is niet aansprakelijkheid als de schade verzekerd is. Is de letselschade aan de ZZP’er niet verzekerd zou de opdrachtgever aansprakelijk kunnen zijn. De oplossing lijkt erop dat de opdrachtgever de mogelijke verkeersschade van de ZZP’er verzekert.

WELKE VERZEKERING IS NODIG?

Bedrijven die werkgever zijn moeten het verkeersrisico afdekken met een behoorlijke verzekering. Gaat het om de WEGAM- of WEGAS-verzekering, voorzie ik een dekkingsprobleem. Op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde aansprakelijkheid van de opdrachtgever van de ZZP’er, is geen werkgeversaansprakelijkheid. De WEGAM- WEGAS-verzekering heeft de dekking beperkt tot werkgeversaansprakelijkheid. De Schadeverzekering inzittenden biedt wel dekking voor de werknemer en ZZP’er.

Daardoor is het belangrijk de “Schadeverzekering inzittenden” te adviseren. Wat we niet weten is, wat de rechtspraak ons brengt als het gaat om de ZZP’er in het gemotoriseerde verkeer. Bedrijven die met ZZP’ers werken en een Schadeverzekering inzittenden afgesloten hebben, zullen naar mijn mening niet aansprakelijk zijn. Wordt de Schadeverzekering inzittenden veel afgesloten voorkomt wellicht dat de Hoge Raad alsnog maatregelen moet nemen.

Aviation

Reeds jarenlang zijn wij uw adviseur als het gaat om onder andere horeca, juweliers en andere specifieke risico’s.

De komende maanden gaat onze aandacht uit naar de sector: Aviation

Wij bemiddelen ook in verzekeringen voor drones. Zowel de aansprakelijkheid als het casco wereldwijd kunnen wij voor u bij een verzekeraar onderbrengen.

Daarnaast richten wij ons op Aviation. Voorbeelden zijn kleine eenmotorige vliegtuigen van het type Cessna tot aan Private Jets en de Airbus 380.
Voor bedrijven en toeleveranciers die regelmatig op vliegvelden aanwezig zijn heeft de verzekeraar mogelijkheden. Voor deze bedrijven en toeleveranciers geldt een verhoogd risico en dient de verzekering hierop te zijn aangepast.

Autoverzekering die de veilige rijder beloont: VOOROP

VOOROP is een nieuwe autoverzekering die het rijgedrag van de bestuurder registreert. Automobilisten die bewust en veilig rijden verdienen daarmee aan het eind van het jaar een extra korting op hun verzekeringspremie.

Pay How You Drive, zoals de verzekeringstechniek ook wordt genoemd is vorig jaar reeds in Nederland geïntroduceerd.

Hoe het werkt

Bij het afsluiten van een autoverzekering VOOROP ontvangen de automobilisten een zogenaamde “Chipin-stekker”. Dit is een stekker die de automobilist eenvoudig zelf in zijn auto plaatst, de stekker haalt de informatie op over het rijgedrag van de automobilist. Door de telematica vertaalt de stekker de gegevens in eenvoudige leesbare online rapportages. Met behoud van privacy, worden de rapportages inzichtelijk gemaakt, hoe hard je rijdt, remt en optrekt gekoppeld aan tijdstip en locatie. Op basis van het gemeten rijgedrag scoor je plus- of minpunten. De plussen en minnen resulteren aan het eind van het jaar een correctie op de kortingsladder.

VOOROP is een persoonlijke verzekering waarbij de privacy van de bestuurder gewaarborgd is. Niemand heeft buiten de bestuurder inzage in de persoonlijke data. De bestuurder heeft altijd de gelegenheid om zijn rijdgegevens te wissen, waarna de data ontkoppeld wordt van de gegevens van de auto.

Doel

Uit vooronderzoek blijkt dat automobilisten zich bewuster zijn van hun rijgedrag en zich beter aan de verkeersregels houden als hun rijgedrag wordt gevolgd. Het gevolg is meer verkeersveiligheid en een daling van de schadelast. Pay How You Drive stimuleert op een klantvriendelijke manier bewust en veilig rijgedrag. Rijders ontvangen tips voor het besparen van brandstof en voor onderhoud van de auto. Autorijden wordt op deze manier veel eerlijker, persoonlijker en voor goede rijders goedkoper en leuker.

Goede mogelijkheden op de co-assurantiemarkt

Met onze samenwerkende verzekeraars hebben wij goede mogelijkheden ook op de co-assurantiemarkt.

Deze mogelijkheden zijn o.a:

– Brand; de normale beursrisico’s, vastgoedportefeuilles en de chemische industrie,
– AVB; off-shore, steigerbouwers en dakdekkers,
– Beroepsaansprakelijkheid voor diverse sectoren,
– Transport ; diverse soorten dekkingen over de gehele wereld.

Bedrijven welke provinciaal zijn verzekerd, kunnen wellicht tegen betere voorwaarden en scherpere premies op de co-assurantiemarkt worden verzekerd.
Provinciale verzekeraars trekken zich steeds vaker terug uit bepaalde sectoren, waardoor een goede oplossing moeilijker te vinden is.

Wilt u advies? Neem dan contact met ons op dan kijken wij met u mee voor een maatwerkoplossing. Zoals u dat van ons gewend bent!

Actief in de horeca of een horecapand in uw bezit

Scherpe premies, speciaal op horeca gerichte voorwaarden en een snelle en efficiënte schade afhandeling voor onze zeer diverse en kleurrijke klantenkring zijn hiervoor de sleutel tot succes!

Sinds enige tijd verzekeren wij bijna alle horeca gelegenheden. Niet alleen cafés, restaurants, lunchrooms, grillrooms, brasserie, eetcafé en hotels brengt u onder bij ons, maar ook bowlingcentra, sauna’s, discotheken, wegrestaurants, zalenverhuur, bioscopen en filmtheaters. Minder gangbare risico’s zoals coffeeshops, erotisch getinte ondernemingen en strandtenten zijn ook gebaat bij een goede verzekering, zeker op het gebied van brand en aansprakelijkheid. Als specialist kunnen wij ook voor deze risico’s een goede dekking bieden!

Heeft dit uw interesse gewekt? Graag staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en scherpe offertes uit te brengen.

Wellicht een bekend verhaal maar daardoor niet minder schokkend

Door het verbond is berekend dat na een (grote) brand de kans voor de ondernemer om failliet te gaan tussen de 20 en 50% ligt. Nog erger wordt het dat door diverse deskundigen deze kans wordt berekend op 50% tot 70%.

In een uitgebreid artikel in het FD van enige tijd geleden blijkt dat één van de oorzaken dat een brand(je) uitgroeit tot een grote brand komt doordat de brandweer hele gebieden in Nederland intern heeft aangemerkt als “gecontroleerd uit laten branden” gebied. In zo’n situatie zal de brandweer enkel aangrenzende panden blussen in een poging de brand niet te laten overslaan. Reden voor dit besluit is dat de waterleidingen smaller worden vanwege de volksgezondheid; een nadeel is echter dat de brandweer niet voldoende bluswater kan inzetten om een brand te lijf te gaan. Het feit dat het aantal vrijwilligers bij de brandweer het laagste niveau heeft behaald in de afgelopen 10 jaar helpt natuurlijk ook niet. Je hoeft dan ook geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat dit de verzekeringsmarkt vele miljoenen per jaar kost.

Het zal duidelijk zijn dat het voor de verzekerde ondernemer steeds belangrijker wordt van te voren reeds maatregelen te treffen die een kans op brand verkleinen. En dat is nu precies de doelstelling die wij al jaren nastreven door alle panden die wij verzekeren te laten inspecteren door een externe partij. Daar komt dan nog een gratis waardebepaling bij waardoor er in de polis een garantie tegen onderverzekering wordt opgenomen.

Echter, wij hebben de indruk dat niet iedereen aandacht besteed aan de rapportage die wij n.a.v. de inspectie sturen. Dit is jammer want het kost best veel geld en kan een hoop leed voorkomen bijv. een faillissement of een afwijzing van de schade.

In dit verband is het ook van belang dat de hoogte van de bedrijfsschade voldoende is; daar wil het nog wel eens aan schorten. Als wij bij de berekening van de bedrijfsschade bij horecabedrijven uitgaan van 60/70% over de jaaromzet als zijnde de bruto winst kunnen wij er niet veel naast zitten. Bij de detailhandel ligt dit iets ingewikkelder. Ook letten we nog even op de uitkeringstermijn!

Wellicht dat wij met u tijdens ons gesprek hier extra aandacht aan kunnen besteden.

Verzekeren van terrasmeubilair

De zon begint te schijnen, het wordt weer warmer, terrasjes stromen vol. Dit vormt in de zomer een belangrijke bron van inkomsten voor horecaondernemers en het wegvallen hiervan kan een groot gemis betekenen. Daarom is het van belang dat ook de inventaris en met name het terrasmeubilair goed is verzekerd zodat de horecaondernemer in geval van schade direct verder kan.

Bij ons kunt u hiervan uitgaan. Wij zorgen ervoor dat het terras weer kan worden geopend, zodat de gasten weer kunnen genieten van het mooie weer.

Wij bieden u de mogelijkheid om terrasmeubilair aanvullend te verzekeren tegen

– brand
– storm
– diefstal (mits aan de ketting)

Wilt u advies? Neem dan contact met ons op dan kijken wij met u mee voor een maatwerkoplossing. Zoals u dat van ons gewend bent!

Bedrijfscontinuïteit door goed personeelsbeleid

Tips en aandachtspunten

Heeft u werknemers in dienst? Dan is een duidelijk personeelsbeleid erg belangrijk. Dit leidt namelijk tot beheersing van risico’s en daarmee tot bedrijfscontinuïteit. Hieronder vindt u enkele praktische tips en aandachtspunten voor een goed personeelsbeleid.

Bewust omgaan met verzuim en passend werk

Een verzuimdag kost een werkgever gemiddeld € 230,-. Als u een (langdurige) ziekmelding accepteert zonder te kijken of een werknemer op een andere manier ingezet kan worden, kan dit uw bedrijf veel geld kosten. Bovendien levert een zieke werknemer praktische problemen op, zoals werk dat zich opstapelt en langere wachttijden voor uw klanten.

De overheid verwacht dat u zich samen met uw werknemer inzet voor alternatieve werkzaamheden als uw werknemer (tijdelijk) zijn eigen werk niet kan uitvoeren. Het is dan belangrijk dat u, het liefst in overleg met uw werknemer, bekijkt wat mogelijkheden zijn voor het eigen werk. Naast het financiële aspect zijn er nog meer voordelen. Zo blijft de werknemer betrokken bij het bedrijf en dat bevordert de re-integratie. Ook kunnen werkzaamheden opgepakt worden die al een tijd zijn blijven liggen.

1. Kijk naar passend werk

Er zijn verschillende mogelijkheden voor passend werk, bijvoorbeeld:
• Het eigen werk met aanpassingen doen. Bijvoorbeeld door minder uren achter de computer te werken.
• Helpen met dagelijkse werkzaamheden op een andere afdeling. Een heftruckchauffeur met een gebroken been kan bijvoorbeeld tijdelijk helpen met de planning of administratie.
• Uitvoeren van werkzaamheden die al een tijd zijn blijven liggen (vensterbankwerk). Als een werknemer zich ziek meldt en niet in aanmerking komt voor mogelijkheid 1 of 2, kan worden gekeken of er nog ander passend werk is. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de concurrentie of subsidieregelingen of het verwerken van klantadressen. Sommige bedrijven beschikken over een lijst met werkzaamheden die in dit soort gevallen kunnen worden uitgevoerd.

2. Inzet 2e spoor

Passend werk kan ook gedaan worden bij andere bedrijven; het zogeheten 2e spoor. Uw netwerk kan hierbij goed van pas komen. Misschien is er bijvoorbeeld passend werk bij bedrijven op het bedrijventerrein van uw onderneming, bij leveranciers of bij klanten.

3. Speel in op voorspelbare situaties

Het is belangrijk dat u tijdig inspeelt op voorspelbare situaties. Een voorbeeld hiervan is:

Werknemers met een zwaar beroep, zoals tegelzetters, vallen vaak rond 50- of 60-jarige leeftijd uit. Dit is ver voor de (onlangs verhoogde) AOW-leeftijd van 67 jaar. Het risico is dat u twee jaar lang het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen en dat een WGA-uitkering nog tien jaar wordt doorbelast in de ‘gedifferentieerde WGA-premie’ (of ‘Werkhervattingskas’ die is afgestemd op het arbeidsongeschiktheidsrisico van uw bedrijf en alleen van toepassing is als uw bedrijf voor arbeidsongeschiktheid verzekerd is bij het UWV). Deze risico’s worden beperkt als u, samen met uw zieke werknemer, tijdig op zoek gaat naar alternatief werk en eventuele omscholingsmogelijkheden.

Personeelsbeleid afstemmen op levensfases

‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ wordt steeds belangrijker. Dat komt onder andere door de vergrijzing, de ontgroening (minder jongeren) en de verhoging van de AOW-leeftijd. Hieronder vindt u enkele belangrijke aandachtspunten op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid.

• Kennisoverdracht
Door te zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw van het personeel gaat kennis niet verloren als er in één keer veel mensen met pensioen gaan, maar worden kennis en bedrijfscontinuïteit geborgd door een geleidelijke kennisoverdracht aan de jongere werknemers.

• Competenties en inzet
Jong personeel komt vaker met een vernieuwend idee, maar voeren het werk nog niet zo efficiënt en effectief uit als oudere werknemers. Ouder personeel is vaak in staat om het nieuwe idee te koppelen aan hun kennis en ervaring en het te verrijken en te verdiepen. Het is goed om de werkzaamheden van werknemers op hun competenties af te stemmen.

• Doorvoeren van veranderingen
Als u gemotiveerd bent en de wil heeft om te veranderen en te vernieuwen, blijkt uw werknemer daar vaak in mee te gaan. Maar u doet er wel verstandig aan om oudere werknemers extra aandacht te geven omdat zij graag vasthouden aan bestaande patronen en situaties.

• Investeren
Soms wordt gedacht dat een investering in een cursus voor een oudere werknemer zich niet terugverdient. Een zestiger zal waarschijnlijk nog tot zijn AOW-leeftijd bij u in dienst blijven. Een starter daarentegen gaat vaak na vijf jaar elders kijken (en daar moet de inwerktijd dan nog vanaf, die bij complexer werk vaak wel twee jaar duurt). U doet er dus verstandig aan om kritisch te bekijken in wie u investeert.

Starten met goed personeelsbeleid

Het bepalen van een goed personeelsbeleid kost tijd, maar levert zeker wat op. Het zorgt ervoor dat de kwaliteiten van elke werknemer effectief worden ingezet voor uw bedrijf. Heeft u hulp nodig bij het maken van een personeelsbeleid? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

• Inhuren van een HR-bureau. Dit biedt ondersteuning in brede zin; van een advies over de structuur van het personeelsbeleid tot de uitvoering ervan.

• Voor een beperkt budget een stagiair inhuren (opleiding Personeel & Organisatie en/of arbeidsrecht) om samen een personeelshandboek te maken en te implementeren.

• Internet als informatiebron gebruiken. U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden want er zijn al tal van voorbeelden en hulpmiddelen (zoals http://www.personeelsnet.nl/bericht/inhoud-handboek-personeel/) beschikbaar op het internet.

Referenties

Voor dit artikel is informatie gebruikt uit de volgende bronnen:

• Van Beek, M. (5 juli 2006). Ouderen en de arbeidsmarkt: leeftijdsbewust personeelsbeleid. Planet Internet.

• Over Werk – Tijdschrift van het Steunpunt WAV (2003). Vergrijzing en bedrijfsprestaties. Gelderblom, A., de Koning, J. & Kroes, H. (2003). Leeftijdssamenstelling en bedrijfsprestaties. Tilburg: OSA.

• Razenberg, W. (april 2009). Que Sera, Sera. Van twaalf tot achttien.

• Razenberg, W. (2010). Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. http://www.leeftijdsbewust-personeelsbeleid.nl/artikelen.php

• TNO (2013). Demo Kosten-baten van verzuim, internetberekening kosten van verzuim 24 juni 2013, http://www.verzuimkosten.nl/TNO/Toelichting.htm.