Kamerbrief: casus, met betrekking tot vrijwillige verzekering bij UWV

Uit bijgaande kamerbrief blijkt de noodzaak goed op te letten wanneer een ondernemer de (relatief dure) vrijwillige verzekeringen bij UWV voortzet. De brief beschrijft een casus waarbij een ondernemer zijn bedrijf omzet van eenmanszaak naar een BV, maar de vrijwillige verzekeringen laat doorlopen. Op een gegeven moment wordt de betrokkene ziek en kan geen aanspraak maken op een ZW uitkering, terwijl er wel premie is betaald.

Kamerbrief

bekijk de kamerbrief, casus met betrekking tot vrijwillige verzekering bij UWV

Verzekerd tot AOW met verantwoordelijkheid voor de ondernemer

Voor ondernemers met een zwaar beroep is er nu een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ondernemers kunnen zich tegen een gunstige premie tot de AOW verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat de ondernemer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn / haar duurzame inzetbaarheid.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een oplossing voor ondernemers met een zwaar beroep die te maken hebben met een steeds hogere AOW-leeftijd. Je kunt niet tot je 67e of 68e doorwerken met een zwaar beroep. Er ontstaat een inkomensgat tussen de leeftijd dat je moet stoppen en je AOW-leeftijd. Voor werknemers dekken collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dit risico. Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers dekken dir risico niet.

Nu is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zware beroepen die het risico van arbeidsongeschiktheid tot AOW-leeftijd verzekert. Verzekeraar gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dit kan door niet alleen risico’s analyseren en afdekken. Het accent wordt door de verzekeraar verschoven van beter worden naar preventie.

Om de drie jaar samen aan tafel

De nieuwe verzekering draait om de driehoek ondernemer, adviseur en arbeidsdeskundige. De ondernemer, onafhankelijke adviseur en arbeidsdeskundige zitten om de drie jaar aan tafel, om samen de situatie en perspectieven van de ondernemer te bespreken. De verzekeraar past dezelfde filosofie toe als bij werknemers. De werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid.

Aantrekkelijke combinatie zorgverzekering

Voor ondernemers is het extra aantrekkelijk om een zorgverzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen ze combineren met de zorgverzekering voor ondernemers met een uitgebreide dekking van fysiotherapie en psychotherapie. De ondernemers krijgen korting op de verzekeringspremies.

Wilt u meer weten over deze arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem contact met ons op

Waarom heb ik obligaties in mijn portefeuille als de rente zo laag is en de aandelen maar blijven stijgen?

Een vraag die veel banken en vermogensbeheerders zullen krijgen in de huidige omgeving van lage rente en hoge fiscale druk. De koersen van veel aandelen blijven maar stijgen, waardoor tussentijds record na record wordt verbroken. Dat heeft ertoe geleid, dat steeds meer aandelen op historisch hoge koersen staan. “What goes up, must come down.” Dat is het gevoel dat steeds meer professionele beleggers krijgen.

De percepties die bij veel mensen leven, inzake obligaties, zijn:

  • Obligaties leveren niets op
  • De rente gaat toch stijgen
  • Aandelen zijn veel interessanter

Vaak wordt hier voorbijgegaan aan (de kwaliteit van) de uitgevende instantie, looptijd van de lening en geografische- of valutaire herkomst van de obligatie. Daarbij komt het feit, dat de vergelijking vaak wordt gemaakt met de bankrente; die in het geheel niet risicovrij is. Echter, een goed gespreide obligatieportefeuille, vormt een noodzakelijke en nuttige hoeksteen van een portefeuille. Zo kan een goed gespreide obligatieportefeuille zorgen voor:

  • Cash flow
  • Een rendement boven de risicovrije rente (let op deze is negatief)
  • Staatsleningen bieden een negatieve correlatie met de aandelenmarkt (dus deels bescherming tegen aandelendalingen)
  • Rust en lage volatiliteit
  • Wereldwijde spreiding ter voorkoming van concentratierisico in brandhaarden

Hiernaast vergeten veel mensen dat de huidige economische cyclus niet het eeuwige leven heeft. Een van de waarderingen waar analisten naar kijken, is de verhouding tussen de koers van een aandeel en de winst die het bedrijf maakt. De grafieken laten zien dat de koersen op dagbasis dusdanig kunnen fluctueren, dat deze ratio sterk kan verschillen. Maar als een gemiddelde koers/winstverhouding van 10 jaar wordt genomen (de Margin-Adjusted CAPE), ontstaat er een beeld zonder die fluctuaties. Dan kunnen beleggers zien dat bedrijven hoger gewaardeerd zijn dan ooit te voren. Zelfs hoger dan de maanden voor de dot.com crash in 2000 en de beurskracht van 1929. Anders gezegd; de huidige koersen zijn gebaseerd op een goed draaiende wereldeconomie. Als daar verandering in komt, kan er een daling komen. Politiek beleid of onverwachte gebeurtenissen kunnen de trigger zijn om winst te nemen en aandelen te verkopen.

Ostrica heeft in het kader van het beperken van risico, vier toekomstige en mogelijk economische regimes onderkend van deflatie naar toenemende inflatie, van recessie tot accelererende groei.

Een feit is dat obligaties het in veel van bovenstaande scenario’s beter zullen doen dan aandelen. Het is natuurlijk een vak om zo een obligatieportefeuille goed te spreiden en te zorgen dat deze stabiel blijft. Ook bij rentestijgingen en mogelijke forse dalingen in de aandelenmarkt. Dus de vermogensbeheerder die u nu aanspreekt waarom hij in vredesnaam in obligaties belegt, bent u straks weer dankbaar. Geef hem/haar maar een schouderklopje. Hij heeft immers uw lange termijn doelstellingen goed voor ogen en behoedt u voor te grote risico’s.

De impact van Rutte III op uw vermogen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; het nieuwe regeerakkoord gaat een hoop veranderen voor mensen die een huis, aandelen of vermogen bezitten. Als een meerderheid in het parlement de plannen goedkeurt, doet u er verstandig aan om uw totale huishoudboekje samen met uw financieel adviseur nog eens goed tegen het licht te houden.

Gevolgen afschaffing dividendbelasting voor uw belegde vermogen

Zo wil het kabinet de dividendbelasting afschaffen. Momenteel wordt over de uitbetaalde winst 15% belasting geheven. Jaarlijks levert dat de schatkist 1,4 miljard euro op. Omdat in sommige gevallen het uitgekeerde dividend door vermogensbeheerders wordt herbelegd, zal een deel van deze besparing naar de aandelenmarkt stromen. Relatiebeheerder Ad van Ling (Ostrica Vermogensbeheer): “Afschaffing van dividendbelasting is een reden om geld niet meer op een spaarrekening te laten staan, maar te beleggen. De risico’s zijn nauwelijks hoger dan bij sparen.” Als expert krijgt van Ling daar nu al veel vragen over.

Een nieuw fictief rendement

Een andere, belangrijke kabinetswijziging wordt de verandering van de vermogensbelasting. Ten eerste wordt het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen, verhoogd. Maar nóg belangrijker is de verandering van de belastingsystematiek voor de vermogensbelasting. Momenteel gaat de fiscus er vanuit dat u jaarlijks een rendement haalt van 4%. Dit rendement is fictief, omdat het er niet toe doet of u dat rendement ook daadwerkelijk behaald heeft. Over die 4 % rekent de overheid 30% vermogensbelasting, wat dus neer komt op 1,2% belasting. Maar door de lage rentestand op de internationale markten, wordt dit in de praktijk vrijwel niet meer gehaald. In de voorstellen gaat de belastingdienst jaarlijks sleutelen aan het fictieve rendement. Het kabinet wil namelijk dat dat percentage meebeweegt met de gemiddelde rente van de afgelopen 5 jaar.

In welke categorie valt u vermogen?

Naast de veranderingen van het fictieve rendement gaat de wetgever ook onderscheid maken in de hoogte van de vermogens. De fiscus gaat er vanuit dat de vermogens tot 125.000 minder rendement maken dan de vermogens van 125.000 tot ruim 1 miljoen. Op basis van de renteontwikkeling zullen die laatsten een hoger fictief rendement (momenteel 4,7 %) toegerekend krijgen (en dus meer vermogensbelasting moeten betalen). De vermogens boven ruim 1 miljoen en meer, krijgen een nóg hoger fictief rendement (namelijk 5,5 %) voor de kiezen.

Hypotheekrente versus de maandelijkse lasten

Tot slot gaat er waarschijnlijk ook iets veranderen rondom de hypotheekrenteaftrek. Veel huizenbezitters houden deze schuld bewust aan, omdat de fiscus een deel van de hypotheekrente teruggeeft. Het nieuwe kabinet wil deze renteaftrek terugschroeven. Dit roept de vraag op, hoeveel rente u de komende periode van de fiscus nog terug gaat krijgen. Als dat bedrag laag wordt, is het dan verstandiger om af te lossen? Immers, als de wet-Hillen echt wordt afgeschaft zullen mensen met een kleine hypotheek of een volledig afgeloste hypotheek daar financieel op achteruitgaan. U betaalt dan geen rente meer, maar wel (mogelijk zelfs hogere) kosten van het eigenwoningforfait. Het is daarom verstandig om samen met uw adviseur een nieuwe rekensom te maken om te bekijken wat voor u, in de nieuwe situatie, voordelig is.

Aviation

Reeds jarenlang zijn wij uw adviseur als het gaat om onder andere horeca, juweliers en andere specifieke risico’s.

De komende maanden gaat onze aandacht uit naar de sector: Aviation

Wij bemiddelen ook in verzekeringen voor drones. Zowel de aansprakelijkheid als het casco wereldwijd kunnen wij voor u bij een verzekeraar onderbrengen.

Daarnaast richten wij ons op Aviation. Voorbeelden zijn kleine eenmotorige vliegtuigen van het type Cessna tot aan Private Jets en de Airbus 380.
Voor bedrijven en toeleveranciers die regelmatig op vliegvelden aanwezig zijn heeft de verzekeraar mogelijkheden. Voor deze bedrijven en toeleveranciers geldt een verhoogd risico en dient de verzekering hierop te zijn aangepast.

Autoverzekering die de veilige rijder beloont: VOOROP

VOOROP is een nieuwe autoverzekering die het rijgedrag van de bestuurder registreert. Automobilisten die bewust en veilig rijden verdienen daarmee aan het eind van het jaar een extra korting op hun verzekeringspremie.

Pay How You Drive, zoals de verzekeringstechniek ook wordt genoemd is vorig jaar reeds in Nederland geïntroduceerd.

Hoe het werkt

Bij het afsluiten van een autoverzekering VOOROP ontvangen de automobilisten een zogenaamde “Chipin-stekker”. Dit is een stekker die de automobilist eenvoudig zelf in zijn auto plaatst, de stekker haalt de informatie op over het rijgedrag van de automobilist. Door de telematica vertaalt de stekker de gegevens in eenvoudige leesbare online rapportages. Met behoud van privacy, worden de rapportages inzichtelijk gemaakt, hoe hard je rijdt, remt en optrekt gekoppeld aan tijdstip en locatie. Op basis van het gemeten rijgedrag scoor je plus- of minpunten. De plussen en minnen resulteren aan het eind van het jaar een correctie op de kortingsladder.

VOOROP is een persoonlijke verzekering waarbij de privacy van de bestuurder gewaarborgd is. Niemand heeft buiten de bestuurder inzage in de persoonlijke data. De bestuurder heeft altijd de gelegenheid om zijn rijdgegevens te wissen, waarna de data ontkoppeld wordt van de gegevens van de auto.

Doel

Uit vooronderzoek blijkt dat automobilisten zich bewuster zijn van hun rijgedrag en zich beter aan de verkeersregels houden als hun rijgedrag wordt gevolgd. Het gevolg is meer verkeersveiligheid en een daling van de schadelast. Pay How You Drive stimuleert op een klantvriendelijke manier bewust en veilig rijgedrag. Rijders ontvangen tips voor het besparen van brandstof en voor onderhoud van de auto. Autorijden wordt op deze manier veel eerlijker, persoonlijker en voor goede rijders goedkoper en leuker.

Goede mogelijkheden op de co-assurantiemarkt

Met onze samenwerkende verzekeraars hebben wij goede mogelijkheden ook op de co-assurantiemarkt.

Deze mogelijkheden zijn o.a:

– Brand; de normale beursrisico’s, vastgoedportefeuilles en de chemische industrie,
– AVB; off-shore, steigerbouwers en dakdekkers,
– Beroepsaansprakelijkheid voor diverse sectoren,
– Transport ; diverse soorten dekkingen over de gehele wereld.

Bedrijven welke provinciaal zijn verzekerd, kunnen wellicht tegen betere voorwaarden en scherpere premies op de co-assurantiemarkt worden verzekerd.
Provinciale verzekeraars trekken zich steeds vaker terug uit bepaalde sectoren, waardoor een goede oplossing moeilijker te vinden is.

Wilt u advies? Neem dan contact met ons op dan kijken wij met u mee voor een maatwerkoplossing. Zoals u dat van ons gewend bent!

Actief in de horeca of een horecapand in uw bezit

Scherpe premies, speciaal op horeca gerichte voorwaarden en een snelle en efficiënte schade afhandeling voor onze zeer diverse en kleurrijke klantenkring zijn hiervoor de sleutel tot succes!

Sinds enige tijd verzekeren wij bijna alle horeca gelegenheden. Niet alleen cafés, restaurants, lunchrooms, grillrooms, brasserie, eetcafé en hotels brengt u onder bij ons, maar ook bowlingcentra, sauna’s, discotheken, wegrestaurants, zalenverhuur, bioscopen en filmtheaters. Minder gangbare risico’s zoals coffeeshops, erotisch getinte ondernemingen en strandtenten zijn ook gebaat bij een goede verzekering, zeker op het gebied van brand en aansprakelijkheid. Als specialist kunnen wij ook voor deze risico’s een goede dekking bieden!

Heeft dit uw interesse gewekt? Graag staan wij voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en scherpe offertes uit te brengen.

Hoe te besparen met ziektewet eigenrisicodragen

Hoe kan een Midden- en kleinbedrijf een paar duizend Euro per jaar besparen met eigenrisicodragen? Voorbeeld: MKB bedrijf vanaf 15 werknemers, kiest steeds vaker om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, wat levert dit concreet op? Maar dan wel zonder verzekering.

Voorbeeld van een werkgever

– Loonsom: € 800.000,–;
– 20 werknemers, de meesten hebben een vast contract;
– Er zijn wel werknemers met een tijdelijk contract, de bedoeling is een langdurige arbeidsrelatie met de werknemers op te bouwen;

– Verzuimverzekering;
– WGA EigenRisicoDragen verzekering;

Naast onder andere WvP-begeleiding, kiest de werkgever een dienstverlener, die tevens de uitvoering van de Ziektewet in het begeleidingspakket opgenomen heeft. Voor het vaststellen van het recht, de hoogte en duur van de uitkering en het verzorgen van de uitkering.

De financiële voordelen

– Het vervallen van de Ziektewet-premiedifferentiatie: de UWV premie was € 5.040,– (0,56% van SV-loon);
– Indien geen Ziektewet-claims volgen: geen uitvoeringskosten en geen Ziektewet-uitkeringen.

De risico’s

– Krijgt een werknemer recht op Ziektewet ( hij gaat ziek uit dienst), dan vindt de claimbeoordeling plaats. Dit vindt plaats na afloop van een periode van “loon bij ziekte”, de verzuimbegeleiding is dan al in gang gezet;
– Is er recht op Ziektewet, dan wordt er een Ziektewetuitkering verstrekt. Gezien de resultaten van de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen, is de kans op een lange Ziektewetuitkering gering.

De adviseur heeft de werkgever van deze risico’s op de hoogte gesteld, heeft daardoor een eigen idee en een inschatting gemaakt, ook afhankelijk van de financiële situatie van de onderneming.

De inhoudelijke voordelen

– Alle werknemers krijgen dezelfde verzuimbegeleiding, ook al gaat iemand ziek uit dienst;
– Er is grip op WGA-schadelast, doordat de periode van de wachttijd van de WIA volledig onder controle is.

Alles overwegend heeft deze werkgever besloten het Ziektewetrisico zelf te dragen, zonder een verzekering. Met dien verstande dat de werkgever wel hulp krijgt op het moment dat het nodig is. Deze relatie is reeds anderhalf jaar Ziektewet eigenrisicodrager. Geen enkele Ziektewetclaim heeft zich voorgedaan tot op heden. De besparing bedraagt momenteel € 7.060,–. Betekent een verhoging van de winst!

Voorspelbaar en betaalbaar van de pensioenverzekering

In het Midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn veel pensioencontracten gesloten op basis van vooraf toegezegde pensioenuitkeringen. Meestal hebben deze pensioencontracten een looptijd van 5 of 10.00 jaar. Door de lage rente wordt de werkgever bij verlenging van deze contracten momenteel geconfronteerd met premieverhogingen van 30 tot 50%. Daardoor stappen veel werkgevers over naar een beschikbare premieregeling, om zo de lasten van de pensioenopbouw in de hand te houden. Vervolgens kan de werkgever er voor kiezen om de beschikbare premie te beleggen. Beleggen brengt extra risico’s mee voor de pensioenopbouw. Met een nieuwe Garantiepensioenverzekering kiest de werkgever juist voor zekerheid bij de pensioenopbouw. Voor de werknemer geruststellend en voor de werkgever prettig: op de einddatum een gegarandeerd kapitaal en op de lange termijn betaalbare- en voorspelbare pensioenlasten. De hoogte van het pensioen hangt af van de tariefstelling van de verzekeraar waar het pensioen aangekocht wordt. Het is aan ons en pensioenuitvoerders om alternatieve oplossingen te laten zien. Is het nu de tijd om op zoek te gaan naar garanties? Het zou wel eens heel goed kunnen uitpakken!

De pensioenverzekering biedt de navolgende aanvullende dekkingen

Gegarandeerd partner- en wezenpensioen, ANW-hiaatpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.