Pensioen DGA

DGA’s

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) neemt u een aparte positie in als het om uw pensioen gaat. U mag uw pensioen niet in eigen beheer opbouwen. De grote voordelen zijn daardoor komen te vervallen. Fiscaal was dit erg aantrekkelijk en bovendien blijven de liquiditeiten in de onderneming. Voor u als ondernemer zijn er andere mogelijkheden op pensioen op te bouwen.

In samenspraak met de accountant of de fiscalist begeleiden wij u als DGA. Pensioen is geen statisch gegeven, maar moet afgestemd zijn op de veranderende omstandigheden van de onderneming en de ondernemer. Vooral de risico’s moeten we goed in kaart brengen en de voorzieningen daarop afstemmen.

Voortdurende aanpassingen in de wetgeving maken pensioen tot een regelmatig terugkerend onderwerp op de agenda van de ondernemer. Van Vaalen pensioen- en verzekeringsadvies adviseert u in het hele traject van pensioenbrief tot reserveberekening en adviseert u over de afdekking van risico’s.

Pensioen in eigen beheer

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) mag u uw pensioen niet meer in eigen beheer opbouwen. De paar belangrijke voordelen van pensioen opbouwen in eigen beheer zijn vervallen. U kunt zichzelf een optimale pensioentoezegging doen, die maximaal fiscaal voordeel oplevert. U beschikt over een goede pensioenregeling en u heeft maximaal financieel voordeel.

Er zitten echter ook risico’s aan die in de loop van de tijd kunnen verschillen. Zeker bij aanvang is het verstandig het overlijdensrisico te verzekeren. Uw partner verdient de zekerheid van een adequate uitkering bij een vroegtijdig overlijden. Ook het arbeidsongeschiktheidsrisico wordt meestal bij een professionele verzekeraar ondergebracht. Een besloten vennootschap zal heel vaak deze beide risico’s niet zelfstandig kunnen dragen. Goed pensioenadvies heeft oog voor enerzijds de risico’s en anderzijds voor de fiscale en financiële voordelen van een pensioen in eigen beheer.

Ingewikkelde wetgeving en fiscale regels maken dat deze constructie alleen verantwoord kan worden uitgevoerd met deskundig advies en betrouwbare berekeningen van een pensioenspecialist. Van Vaalen kan dit voor u invullen.

Contact

Van Vaalen Advies
Eem 1, 5711 LH Someren
0493 - 440 442
martien@vanvaalen-advies.nl

Maak een afspraak

Onze garanties

  • Vakbekwaam, leergierig, loopt voorop in het bijhouden van actualiteiten
  • Wij zijn betrokken bij al onze klanten
  • Wij ontzorgen het complete pakket van verzekeringen tot pensioenen
  • VVA levert maatwerk, daardoor is ieder advies en ieder product het beste voor die klant
Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken