Pensioentekort

Het berekenen van een pensioentekort is een hele bevalling. Het is een klus waar je even voor moet gaan zitten en informatie moet gaan verzamelen. In onderstaand overzicht maken we het u gemakkelijker. 7 stappen doorlopen en de basis voor de berekening staat!

1. Tekort aan dienstjaren

Als u een aantal jaren niet of minder heeft gewerkt, heeft u ook minder pensioen opgebouwd. Omdat u bijvoorbeeld een periode werkloos was of de zorg had voor kinderen. Het kan ook zijn dat uw werkgever geen pensioenregeling had of dat u er niet aan mee mocht doen. In al die gevallen mist u een aantal jaren opbouw en kunt u een tekort hebben.

2. Salaris is hoger dan “pensioensalaris”

In uw pensioenreglement staat het jaarsalaris vermeld dat meetelt voor de pensioenberekening. Dit heet uw pensioensalaris of uw pensioengevend inkomen. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als uw werkelijke salaris. Het pensioengevend inkomen kan 12 maal het maandsalaris zijn, terwijl uw werkelijke jaarinkomen bestaat uit 13 maandsalarissen plus vakantietoeslag. Ook is het vaak zo dat variabel loon (bonussen en provisies) niet meetelt voor de pensioenopbouw.

3. Pensioenbreuk

Door wijziging van werkgever kan er een pensioenbreuk ontstaan. De meeste pensioenregelingen zijn middelloonregelingen. Gevolg van een middelloonregeling is dat er meestal een pensioentekort ontstaat.

4. Pensioen wordt niet geïndexeerd

In uw pensioenreglement is vastgelegd of en hoe uw pensioen wordt geïndexeerd, dat wil zeggen hoe uw pensioen wordt aangepast aan loon- en prijsontwikkelingen. Let er op dat indexering altijd voorwaardelijk is. Dat betekent dat uw pensioen niet of minder wordt geïndexeerd als er niet voldoende geld is.

5. Uitruil van pensioen?

Als u een pensioenregeling heeft waarin het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, vervalt dit pensioen op de pensioendatum. Dan heeft u dus alleen ouderdomspensioen. Wilt u wel iets voor uw partner regelen, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan lager.

6. Vervroegd met pensioen gaan

Gaat u eerder met pensioen, dan mist u een aantal jaren pensioenopbouw en zit u een aantal jaren zonder inkomen. U kunt uw pensioen dan wel eerder in laten gaan, maar omdat u dan langer met uw pensioenpot moet doen, krijgt u per maand minder.

7. Echtscheiding

Als u bij echtscheiding een deel van uw ouderdomspensioen heeft moeten afstaan, kunt u zelf ouderdomspensioen tekort komen. Ook kan er voor uw partner te weinig partnerpensioen zijn, omdat uw ex zijn of haar deel van het partnerpensioen bij de scheiding heeft behouden.

Pensioentekort berekenen

Een goede inventarisatie laat zien hoe u uw pensioenvoorziening het beste regelt. En hoe u uw mogelijke pensioentekort aanvult. U berekent eerst uw pensioentekort. Daarna bekijken we samen hoe u uw pensioentekort kunt aanvult en, wellicht fiscaal aantrekkelijk, een extra kapitaal kunt opbouwen voor uw verdiende oude dag.

Contact

Van Vaalen Advies
Eem 1, 5711 LH Someren
0493 - 440 442
martien@vanvaalen-advies.nl

Maak een afspraak

Onze garanties

  • Vakbekwaam, leergierig, loopt voorop in het bijhouden van actualiteiten
  • Wij zijn betrokken bij al onze klanten
  • Wij ontzorgen het complete pakket van verzekeringen tot pensioenen
  • VVA levert maatwerk, daardoor is ieder advies en ieder product het beste voor die klant
Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken