ANW hiaatverzekering

Het ANW-hiaat is het verschil tussen de uitkering waarop nabestaanden recht hadden volgens de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW) en de huidige Algemene Nabestaandenwet (ANW). Door deze wijziging is de groep nabestaanden die recht hebben op een ANW-uitkering kleiner geworden.

Voorwaarden ANW-uitkering

De AWW bepaalt dat de weduwe een uitkering krijgt. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een ANW-uitkering.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
• U bent geboren voor 1950;
• U bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt;
• Uw jongste kind is jonger dan 18 jaar.

De ANW-uitkering is inkomensafhankelijk. Heeft de nabestaande zelf inkomsten, dan wordt deze gekort op de ANW-uitkering. Het gaat hierbij om inkomsten uit arbeid en inkomsten in verband met arbeid (bijv. VUT en WIA). Door de invoering van de ANW kunnen nabestaanden dus geconfronteerd worden met een zeer forse inkomstenterugval. Het inkomstenverschil kunt u voorkomen met een ANW-hiaatverzekering, ook wel ANW-gatverzekering genoemd.

Wie moet zich verzekeren?

Indien een ANW-hiaat op zal treden moet u nagaan of het pensioenfonds het ANW-hiaat al ‘gedicht’ heeft. Als dit zo is hoeft u zich niet extra te verzekeren.

Ook kan een aantal persoonlijke overwegingen of omstandigheden een rol spelen in de keuze of u wel of geen ANW-hiaatverzekering neemt. Gaat u met vroegpensioen? De ANW-hiaatverzekering via uw werkgever komt te vervallen. Wordt uw jongste kind binnenkort 18? De ANW-uitkering komt dan te vervallen.

Bent u in staat en/of bereid toe te treden tot de arbeidsmarkt na het overlijden van uw partner?

Gaat u als nabestaande werken, dan ontvangt u zelf een inkomen.

Heeft u nog lasten? Wellicht vallen de hypotheeklasten geheel of gedeeltelijk weg bij het overlijden van uw partner. Door het wegvallen van deze lasten, wordt het wegvallen van de inkomsten van de overleden partner opgevangen. Daarom is het belangrijk na te gaan of een ANW-hiaatverzekering voor u noodzakelijk is. Dat kan Van Vaalen voor u doen.

Contact

Van Vaalen Advies
Eem 1, 5711 LH Someren
0493 - 440 442
martien@vanvaalen-advies.nl

Maak een afspraak

Onze garanties

  • Vakbekwaam, leergierig, loopt voorop in het bijhouden van actualiteiten
  • Wij zijn betrokken bij al onze klanten
  • Wij ontzorgen het complete pakket van verzekeringen tot pensioenen
  • VVA levert maatwerk, daardoor is ieder advies en ieder product het beste voor die klant
Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken