Afkoop eigen beheer pensioen

Voldoet een pensioenaanspraak niet langer aan de voorwaarden, is er sprake van afkoop van de hele aanspraak. De waarde van de aanspraak wordt dan als loon uit vroegere dienstbetrekking aangemerkt en belast.

Onlangs heeft de rechtbank Gelderland beslist dat deze sanctie beperkt zou moeten worden tot het deel van de opgebouwde pensioenaanspraken dat bovenmatig is. De pensioenregeling was niet op tijd aangepast aan de op 01 juni 1999 in werking getreden Wet fiscale behandeling pensioenen. De staatssecretaris van Financiën is het met deze uitspraak niet eens.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken