Aftopping pensioen raakt vooral partner

Alle pensioenregelingen moeten dit jaar aangepast worden aan de nieuwe pensioen maxima per 01 januari 2015. Vanaf 2015 geldt bovendien een plafond van € 100.000,– voor het pensioengevend inkomen. Wat zijn nou de gevolgen van de aftopping van de pensioenopbouw voor werknemers met een inkomen boven de grens van € 100.000,–?

Voor iedereen wordt het maximum opbouwpercentage per dienstjaar 1,875% voor pensioen op basis van middelloon, nu 2,15%. Voor pensioen op basis van eindloon wordt dit 1,657%. Ook voor beschikbare premieregelingen wordt een soortgelijke aanpassing doorgevoerd.

Verschillende soorten pensioen

De aftopping van het pensioengevend salaris op € 100.000,– geldt niet voor alle soorten pensioenen. Het volgende geldt voor de drie soorten pensioenen die wij kennen: Voor Ouderdomspensioen is de aftopping van toepassing. Voor nabestaandenpensioen is de aftopping van toepassing. Voor de overblijvende partner kan dit grote financiële consequenties hebben. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is de aftopping niet van toepassing. Werknemers met een inkomen hoger dan € 100.000,– zijn voor het hogere bedrag verzekerd. De aftopping is wel van toepassing op de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Per 01 januari 2015 hebben de fiscale maatregelen een grote invloed op de toekomstige opbouw van het ouderdomspensioen. Voor een 45 jarige werknemer met een salaris van € 150.000,–, betekent dit maar liefst een verlaging van 44%. Een werknemer van 45 jaar heeft nog 22 jaar om dit tekort te herstellen. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Sparen of beleggen in box 3, sparen via een netto lijfrente of netto pensioen, hypotheekschuld aflossen of het uitgavenpatroon verlagen.

Nabestaandenpensioen

Doordat de aftopping voor de jaren vanaf 01 januari 2015 ook voor het partnerpensioen geldt, gaat het partnerpensioen ook behoorlijk omlaag. Voor de overblijvende partner kan dit enorme financiële consequenties hebben. Voor een 45 jarige werknemer met een salaris van € 150.000,– een verlaging van 44%. Alle reden om hier voor 01 januari 2015 bij stil te staan en voor een verzekeringsoplossing te kiezen. In tegenstelling tot het ouderdomspensioen, kan het risico van overlijden en de achteruitgang in partnerpensioen reeds al op 01 januari 2015 voordoen. Naarmate het salaris hoger is en de werknemer jonger is de achteruitgang van partnerpensioen hoger.

Mogelijke oplossingen

Het “pensioengat” wat ontstaat als gevolg van aftopping van het pensioengevend inkomen is op verschillende manieren te repareren. Denk aan sparen en beleggen in box 3, lijfrente (ook hier geldt de aftopping voor). Het verlagen van uw vaste lasten, bijvoorbeeld aflossen van hypotheekschuld. Ook een mogelijke oplossing is sparen via een netto lijfrente of netto pensioen. Dat de waarde van deze spaarvorm geen bezitting vormt in box 3 is een voordeel, dus niet belast in box 3. De netto pensioen- en lijfrente-uitkeringen zijn onbelast in box 1. Momenteel zijn de voorwaarden voor deze nieuwe spaarvorm nog niet bekend.

Laat je adviseren door een pensioenadviseur!

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken