Al die verzekeraars zijn toch een pot nat?

Nederland telt veel verschillende verzekeringsmaatschappijen. Als wij met onze klanten praten over de keuze bij welke verzekeringsmaatschappij wij het risico zullen onderbrengen, merken wij vaak iets in geest van “waar maken jullie je druk om; al die verzekeraars zijn toch één pot nat?” Dat is toch echt een misverstand! Graag leggen wij dat aan u uit.

Eerst de analyse

Voordat wij onze klanten adviseren, willen wij altijd eerst duidelijk in beeld te krijgen wat de specifieke behoeften van deze klanten zijn. Iemand met een stevig bedrag op de spaarbank kan bijvoorbeeld kiezen om bij een bepaalde verzekering een hoger eigen risico te accepteren. Om daarmee in aanmerking te komen voor een lagere premie. Maar heeft iemand weinig of geen spaargeld? Of moet het spaargeld voor bepaalde doelstellingen in stand blijven? Dan kan een extra hoog eigen risico onverantwoord zijn. Zo zijn er ook bij een hypotheek tal van zaken waarbij in het product van de bank keuzen gemaakt kunnen worden. Keuzen, die wat ons betreft pas gemaakt worden na een grondige analyse uw persoonlijke situatie en wensen.

Daarna de keuze voor de verzekeraar of bank

Hebben wij goed in beeld welke eisen aan het eventueel aan te schaffen product gesteld moeten worden? Dan komt de keuze bij welke instelling het product aangeschaft gaat worden. Het is dan echt te simpel om alleen te kijken naar de premie die de verschillende verzekeraars rekenen. Of de verschillen in de rente die de verschillende banken hanteren voor een hypotheek. Er zijn tal van andere zaken waarop gelet moet worden. Dat is dan ook precies wat wij doen voor onze relaties!

Voorbeelden die belangrijk zijn bij de keuze

Wij geven u graag een aantal voorbeelden om u te laten zien dat het echt verschil uitmaakt welke financiële instelling u kiest.

Vaste premie of variabele premie
Bij een overlijdensrisicoverzekering zijn er aanbieders die werken met een vaste premie over de gehele contractduur van de verzekering. Andere verzekeringsmaatschappijen beginnen met een lage premie, maar verhogen elk jaar dat de consument ouder wordt de premie iets. Kijkt u alleen naar de premie in het eerste jaar, dan is verzekeraar met een variabele premie het goedkoopst. Maar het is natuurlijk verstandiger om naar de gehele looptijd te kijken. En dan kan het goed zijn dat de eerste verzekeraar eigenlijk honderden en misschien zelfs wel duizenden euro’s goedkoper is.

Streng op medische acceptatie
Met uitzondering van de basisverzekering bij zorgverzekeringen, zijn verzekeringsmaatschappijen vrij om een consument wel of niet als verzekerde accepteren. Er zijn verzekeraars die proberen alleen die verzekerden te accepteren waarbij de kans het kleinst is dat zij een beroep gaan doen op de verzekering. Dit kan gevolgen hebben voor iemand met een iets minder goede gezondheid of met een zogenoemd risicovolle beroep of hobby. Denkt u bij dat laatste bijvoorbeeld aan dakdekkers of parachutespringen. Deze mensen kunnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een overlijdensrisicoverzekering alleen met een forse opslag op de normale premie afsluiten. Terwijl een andere verzekeringsmaatschappij meer werkt vanuit een solidariteitsprincipe. En dan dus ook mensen met een beperkt gezondheidsrisico of met een risicovol beroep of hobby op de normale voorwaarden accepteert.

Bij schade knijpen of ruimhartig afhandelen
Bij schadeverzekeringen is er echt een groot verschil te zien hoe de verschillende verzekeringsmaatschappijen de hoogte van de schade bepalen. Bij de ene verzekeringsmaatschappij weten wij als deskundige dat men veel kritischer kijkt naar alle onderdelen van de geclaimde schade. Terwijl de andere maatschappij snel en ruimhartig uitkeert.

Blijft de hypotheekverstrekker wel in Nederland actief?
Een hypotheek wordt vaak voor een lange periode afgesloten, bijvoorbeeld voor 30 jaar. U sluit uw hypotheek bij één van de buitenlandse hypotheekverstrekkers die in Nederland actief zijn. Bij het afsluiten van de hypotheek spreekt u af dat de rente voor de eerste 10 jaar 1% is. Na die 10 jaar blijft de hypotheek in stand, maar wordt de rente opnieuw vastgesteld. Maar het kan zijn dat de betreffende geldverstrekker haar activiteiten in Nederland wil afbouwen. En daarom bij de verlenging een hogere rente vraagt, dan de andere banken op dat moment doen. U mag dan natuurlijk zonder boete de hypotheek opzeggen en elders opnieuw sluiten. Maar u krijgt dan wel weer te maken met kosten voor advies, bemiddeling en kosten voor de taxatie en de notaris. Het is dus belangrijk om bij de keuze van een geldververstrekker ook te onderzoeken hoe waarschijnlijk het is dat de betreffende geldverstrekker langere tijd in Nederland actief blijft.

Wij adviseren u graag

Want wij willen samen met u kijken welke oplossing het beste past bij uw situatie en bij uw wensen. En daarna kijken bij welke verzekeraar of bank wij die oplossing kunnen onderbrengen. Want dat het allemaal een pot nat zou zijn, is echt niet waar!

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken