Altijd perfecte aansluiting op ingangsdatum AOW-Pensioen

Wij kunnen voor werkgevers een uniek tijdelijk partnerpensioen offreren. Deze nieuwe oplossing sluit altijd aan op de persoonlijke AOW-leeftijd van de partner: het ANW-pensioen!

Alle reden voor een collectieve voorziening

De overheid biedt bij overlijden slechts zeer beperkte inkomenszekerheid aan de achterblijvende partner. Vaak is er zelfs helemaal geen recht op een uitkering. Er is dus alle reden voor werkgevers om een collectieve voorziening te regelen voor de partners van hun medewerkers.

Belangrijke voordelen

Het nieuwe tijdelijke partnerpensioen biedt belangrijke voordelen.
– De partner ontvangt een uitkering tot zijn persoonlijke AOW-leeftijd, ook als die in de toekomst nog verder stijgt dan 67 jaar. Dit is uniek in de markt!
– Het is geschikt voor álle bedrijven: al vanaf één medewerker;
– Er zijn drie soorten regelingen: vrijwillig voor alle werknemers met partner, verplicht voor alle werknemers met partner en verplicht voor alle werknemers;
– Maatwerk dankzij de keuzemogelijkheden: wel of geen verlengde premievrije dekking bij uitdiensttreding van de deelnemer op of na de AOW-leeftijd (voor deelnemers met een jongere partner;
– Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren;
– Uitkeringen gelijkblijvend, 2% of 3% stijgend;
– Hoogte uitkering gekoppeld aan ANW-uitkering óf zelf te bepalen;
– Eigen bijdrage werknemers kan variëren van 0% tot 100%;

Offertes ANW-pensioen

Het ANW-pensioen is te sluiten vanaf 01 januari 2014. Maar u kunt vanaf nu al offertes aanvragen!

Wilt u meer informatie over ANW-pensioen?

Stuur een mail naar martien@vanvaalen-advies.nl of bel ons op 0493-440442

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken