Autoverzekering die de veilige rijder beloont: VOOROP

VOOROP is een nieuwe autoverzekering die het rijgedrag van de bestuurder registreert. Automobilisten die bewust en veilig rijden verdienen daarmee aan het eind van het jaar een extra korting op hun verzekeringspremie.

Pay How You Drive, zoals de verzekeringstechniek ook wordt genoemd is vorig jaar reeds in Nederland geïntroduceerd.

Hoe het werkt

Bij het afsluiten van een autoverzekering VOOROP ontvangen de automobilisten een zogenaamde “Chipin-stekker”. Dit is een stekker die de automobilist eenvoudig zelf in zijn auto plaatst, de stekker haalt de informatie op over het rijgedrag van de automobilist. Door de telematica vertaalt de stekker de gegevens in eenvoudige leesbare online rapportages. Met behoud van privacy, worden de rapportages inzichtelijk gemaakt, hoe hard je rijdt, remt en optrekt gekoppeld aan tijdstip en locatie. Op basis van het gemeten rijgedrag scoor je plus- of minpunten. De plussen en minnen resulteren aan het eind van het jaar een correctie op de kortingsladder.

VOOROP is een persoonlijke verzekering waarbij de privacy van de bestuurder gewaarborgd is. Niemand heeft buiten de bestuurder inzage in de persoonlijke data. De bestuurder heeft altijd de gelegenheid om zijn rijdgegevens te wissen, waarna de data ontkoppeld wordt van de gegevens van de auto.

Doel

Uit vooronderzoek blijkt dat automobilisten zich bewuster zijn van hun rijgedrag en zich beter aan de verkeersregels houden als hun rijgedrag wordt gevolgd. Het gevolg is meer verkeersveiligheid en een daling van de schadelast. Pay How You Drive stimuleert op een klantvriendelijke manier bewust en veilig rijgedrag. Rijders ontvangen tips voor het besparen van brandstof en voor onderhoud van de auto. Autorijden wordt op deze manier veel eerlijker, persoonlijker en voor goede rijders goedkoper en leuker.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken