Baas over uw pensioen

Is er sprake van echtscheiding, wordt het opgebouwde pensioen tussen de partners verdeeld. In meer dan 90% van de echtscheidingen kiezen partners voor een standaardverdeling. Een standaardverdeling is pensioenverevening. Op basis van de huidige ervaringen is de regering van plan de standaardverdeling aan te passen.

Bij echtscheiding hebben beide ex-partners recht op de helft van het ouderdomspensioen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwd, volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding. Het ouderdomspensioen wordt verdeeld via verevening. Op de pensioendatum van de vereveningsplichtige gaat de helft van het ouderdomspensioen naar de vereveningsgerechtigde. Geven de partners het vereveningsverzoek binnen twee jaar na de scheidingsdatum, betaalt de pensioenuitvoerder aan de vereveningsgerechtigde. Wordt het verzoek te laat verstuurd, moet de vereveningsgerechtigde zijn of haar deel bij de ex-partner ophalen.

Slechts gehuwden en geregistreerde partners kunnen gebruik maken van de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding (Wvps), samenwonende partners niet. Ex-partners kunnen ook afzien van verdeling of andere afspraken maken. Op grond van de Wvpskan na een echtscheiding het ouderdomspensioen op twee manieren verdeeld worden; verevening, pensioenverdeling zodra pensioen ingaat of conversie, pensioenverdeling direct na de scheiding partners krijgen een eigen aanspraak.

Verevening

De vereveningsgerechtigde is bij verevening van pensioen onder de Wvps afhankelijk van de keuzes die de ex-partner maakt. Die afhankelijkheid van de keuzes van de vereveningsplichtige wordt groter als er sprake van een groot leeftijdsverschil is. De stijging van de AOW-leeftijd maakt het probleem groter. Overlijdt de vereveningsgerechtigde eerder gaat het verevende deel van het ouderdomspensioen terug naar de vereveningsplichtige.

Conversie

De vereveningsgerechtigde krijgt een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen en maakt zelfstandige keuzes. Het recht op ouderdomspensioen is niet meer afhankelijk van het leven of handelen van de ex-partner. Dit ouderdomspensioen gaat bij overlijden van de vereveningsgerechtigde niet terug naar de vereveningsplichtige. Het bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen. Bij conversie ontvangt de ex-partner geen bijzonder partnerpensioen, dit kan tot een tijdelijk financieel probleem op het moment dat een eventuele alimentatie vervalt. Daar staat tegenover dat de ex-partner bij conversie een eigen pensioenaanspraak overhoudt, bij verevening is dit niet het geval.

De regering heeft een aantal knelpunten geformuleerd inzake de werking van de Wvps. Ten opzichte van verevening geven de voordelen van conversie de doorslag om van conversie de standaardmethode te maken. Het is belangrijk dat beide ex-partners baas over hun eigen pensioen worden en dat er na scheiding geen levenslange afhankelijkheid meer is.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken