Collectieve pensioenverzekering voor werknemers

In deze pensioenverzekering kan de werknemer zijn pensioen opbouwen op 2 manieren: 100% beleggen of 100% garantie. De keuze maakt de werknemer zelf en wij helpen hem hierbij graag. De pensioenverzekering is 24/7 digitaal toegankelijk. Op deze manier is pensioen opbouwen overzichtelijker. Met blijvend lage kosten.

Beleggen of garantie

Het pensioenvermogen wordt opgebouwd in een mixfonds en in een fonds dat belegt in staatsobligaties met lange looptijden. Dat gebeurt volgens het lifecycle principe. Naarmate de pensioendatum nadert wordt steeds meer belegd in langlopende staatsobligaties, de kans in schommelingen in de verwachte pensioenopbrengst wordt hierdoor verkleind. De beleggingskosten zijn laag. Dat helpt een hoger pensioen op te bouwen. Wil de werknemer helemaal geen beleggingsrisico lopen? Hij kan dan kiezen voor een gegarandeerde pensioenuitkering.

Toegankelijk: digitaal 24/7

Voor de werkgever en werknemer is een online omgeving beschikbaar met 24/7 inzicht in de pensioenverzekering.

Netto Pensioenverzekering

Voor werknemers met een salaris boven € 100.000,– is de Netto Pensioenverzekering een oplossing bovenop de basisregeling. Werkgevers kunnen kiezen voor het verzekeren van het risico, of risicodekking in combinatie met pensioenopbouw.

Voordelen voor u op een rij

-Beleggen of garantie
-Blijvend lage kosten
-24/7 digitaal toegankelijk
-Netto pensioenverzekering voor inkomens boven € 100.000,–

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken