De collectieve overlijdens­risico­verzekering

Een flexibel alternatief voor het netto-nabestaandenpensioen dat een werkgever voor zijn werknemers afsluit. De Belastingdienst heeft deze overlijdensrisicoverzekering voor werknemers met een salaris boven de € 100.000,– goedgekeurd. De verzekering kent geen fiscale begrenzing. De verzekering valt in box 1 en de uitkering aan de nabestaanden in box 3.Voorwaarde is dat de werkgever de premies bruteert en verloont. Voor het fiscale jaar 2015 kunnen de premies voor deze overlijdensrisicoverzekering door de werkgever nog onder de werkkostenregeling geschaard worden.

De collectieve overlijdensrisicoverzekering is een alternatief voor het netto-nabestaandenpensioen voor werknemers met een salaris boven € 100.000,–. De werkgever kan deze verzekering voor de werknemers afsluiten.

De verzekering kent gen fiscale begrenzing en valt in box 1. De werkgever sluit de Collectieve overlijdensrisicoverzekering af en betaalt de premie. De verzekeraar keert bij overlijden van de werknemer rechtstreeks aan de nabestaanden uit zonder inhouding van loonheffing. De uitkering valt voor de nabestaanden in box 3. De Collectieve overlijdensrisicoverzekering is daardoor voor de werkgever gemakkelijk uit te voeren. De nabestaanden hebben volledige vrijheid wat zij met de uitkering gaan doen.

Heeft de werkgever bij overlijden van de werknemer over de verzekeringspremie geen loonheffingen ingehouden / afgedragen, is de uitkering wel belast. De verzekeraar is dan inhoudingsplichtig voor de loonheffing over de uitkering aan de nabestaanden.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken