De impact van Rutte III op uw vermogen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; het nieuwe regeerakkoord gaat een hoop veranderen voor mensen die een huis, aandelen of vermogen bezitten. Als een meerderheid in het parlement de plannen goedkeurt, doet u er verstandig aan om uw totale huishoudboekje samen met uw financieel adviseur nog eens goed tegen het licht te houden.

Gevolgen afschaffing dividendbelasting voor uw belegde vermogen

Zo wil het kabinet de dividendbelasting afschaffen. Momenteel wordt over de uitbetaalde winst 15% belasting geheven. Jaarlijks levert dat de schatkist 1,4 miljard euro op. Omdat in sommige gevallen het uitgekeerde dividend door vermogensbeheerders wordt herbelegd, zal een deel van deze besparing naar de aandelenmarkt stromen. Relatiebeheerder Ad van Ling (Ostrica Vermogensbeheer): “Afschaffing van dividendbelasting is een reden om geld niet meer op een spaarrekening te laten staan, maar te beleggen. De risico’s zijn nauwelijks hoger dan bij sparen.” Als expert krijgt van Ling daar nu al veel vragen over.

Een nieuw fictief rendement

Een andere, belangrijke kabinetswijziging wordt de verandering van de vermogensbelasting. Ten eerste wordt het bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen, verhoogd. Maar nóg belangrijker is de verandering van de belastingsystematiek voor de vermogensbelasting. Momenteel gaat de fiscus er vanuit dat u jaarlijks een rendement haalt van 4%. Dit rendement is fictief, omdat het er niet toe doet of u dat rendement ook daadwerkelijk behaald heeft. Over die 4 % rekent de overheid 30% vermogensbelasting, wat dus neer komt op 1,2% belasting. Maar door de lage rentestand op de internationale markten, wordt dit in de praktijk vrijwel niet meer gehaald. In de voorstellen gaat de belastingdienst jaarlijks sleutelen aan het fictieve rendement. Het kabinet wil namelijk dat dat percentage meebeweegt met de gemiddelde rente van de afgelopen 5 jaar.

In welke categorie valt u vermogen?

Naast de veranderingen van het fictieve rendement gaat de wetgever ook onderscheid maken in de hoogte van de vermogens. De fiscus gaat er vanuit dat de vermogens tot 125.000 minder rendement maken dan de vermogens van 125.000 tot ruim 1 miljoen. Op basis van de renteontwikkeling zullen die laatsten een hoger fictief rendement (momenteel 4,7 %) toegerekend krijgen (en dus meer vermogensbelasting moeten betalen). De vermogens boven ruim 1 miljoen en meer, krijgen een nóg hoger fictief rendement (namelijk 5,5 %) voor de kiezen.

Hypotheekrente versus de maandelijkse lasten

Tot slot gaat er waarschijnlijk ook iets veranderen rondom de hypotheekrenteaftrek. Veel huizenbezitters houden deze schuld bewust aan, omdat de fiscus een deel van de hypotheekrente teruggeeft. Het nieuwe kabinet wil deze renteaftrek terugschroeven. Dit roept de vraag op, hoeveel rente u de komende periode van de fiscus nog terug gaat krijgen. Als dat bedrag laag wordt, is het dan verstandiger om af te lossen? Immers, als de wet-Hillen echt wordt afgeschaft zullen mensen met een kleine hypotheek of een volledig afgeloste hypotheek daar financieel op achteruitgaan. U betaalt dan geen rente meer, maar wel (mogelijk zelfs hogere) kosten van het eigenwoningforfait. Het is daarom verstandig om samen met uw adviseur een nieuwe rekensom te maken om te bekijken wat voor u, in de nieuwe situatie, voordelig is.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken