Dekking op bezitsverzekeringen

In dit artikel:

sneeuval en schade

Schades aan particuliere woonhuizen en inboedels

De meeste particuliere woonhuis- en inboedelverzekeringen bieden standaard dekking voor schade aan het pand en de inhoud van de woning als gevolg van sneeuwdruk van bovenaf en van opzij.

Er is op deze particuliere verzekeringen standaard ook dekking voor waterschade aan het pand en de inboedel als gevolg van leidingen en kranen die door vorst kapot springen. Er is géén dekking als een algemene uitsluiting van toepassing is zoals bijvoorbeeld: slecht onderhoud, constructiefouten of opzet of roekeloosheid (bijvoorbeeld als verzekerde opzettelijk zijn woning niet verwarmt of een buitenkraan niet aftapt bij strenge vorst).

Schade aan bedrijfsmatige gebouwen en inventaris
Op verzekeringen voor bedrijfsmatig gebruikte gebouwen en inventaris is er meestal standaard géén dekking voor schades die als gevolg van het springen van leidingen door vorst en als gevolg van sneeuwdruk ontstaan. Maar deze risico’s kunnen soms –maar let op, lang niet altijd- meeverzekerd worden. Bij schade is het dus de vraag in hoeverre deze risico’s eventueel meeverzekerd zijn en of er eventueel een uitsluiting van toepassing is. Uitgesloten is bijvoorbeeld schade als de instorting van een dak het gevolg is van een constructiefout.

Hierbij een voorbeeld van een bijzondere constructie van een dak waarbij schade als gevolg van sneeuwdruk was te verwachten en de brandweer meer schade heeft kunnen voorkomen: klik hier.

Schade aan en door auto’s

Op de beperkte auto cascodekking is er meestal géén dekking voor schades aan de auto als gevolg van:
• Aanrijding, dus ook niet als gevolg van de gladheid;
• Van bevriezing (van onderdelen van) de auto;
• Van sneeuwval. Voor schade als gevolg van lawine is er wel dekking. De schade als gevolg van de gevel die door sneeuwval op de auto valt, is géén gevolg van een lawine is dus niet gedekt.

Op een volledige cascodekking is er dekking van iedere schade aan de auto als gevolg van een van buiten komend onheil. Schade als gevolg van instorting van een dak of gevel door sneeuwval of als gevolg van bevriezing is een gedekt evenement.
Ook schade door een aanrijding als gevolg van een slippartij door de gladheid is gedekt. Een verzekerde loopt wel kans dat een verzekeraar zich beroept of ‘Opzet of bewuste roekeloosheid’ als er met de auto werd gereden terwijl er sprake was van code rood en de autorit niet noodzakelijk was. De opzet of bewuste roekeloosheid moet door de verzekeraar worden aangetoond.

Schade aan derden

De uitsluiting bewuste roekeloosheid is ook van toepassing voor de eventueel aan derden veroorzaakte schade met de auto tijdens gladheid. Dan moet de verzekeraar op grond van de WAM de derde schadeloos stellen maar kan dan de uitbetaalde schadevergoeding op de verzekerde verhalen als de verzekeraar ‘Opzet of roekeloosheid’ aan kan tonen.

Wie is aansprakelijk?

Algemeen: iemand is aansprakelijk als zijn of haar aansprakelijkheid is aangetoond.

Bijvoorbeeld:
• Voor een doen gedraging: iemand gooit een sneeuwbal door een ruit, de gooier is aansprakelijk voor de schade aan de ruit.
• Voor een nalaten: als het spekglad is op een bedrijventerrein omdat er géén sneeuw geruimd is en een klant of een werknemer van het bedrijf als gevolg van de gladheid ten val komt, dan is de eigenaar van het bedrijventerrein aansprakelijk.

In het voorbeeld van de ingestorte gevel zal eerst onderzocht moeten worden hoe het kan dat het dak is ingestort als gevolg van de sneeuw op het dak.
• Stond er als gevolg van een verstopping van de afvoer al een laag water op het dak en bezweek het dak onder de druk van het water en de sneeuw? Dan zal eigenaar aansprakelijk (op grond van een onrechtmatige daad art. 6:162 BW) kunnen zijn omdat hij nagelaten heeft de afvoer open te maken.
• Of is de oorzaak dat de constructie van het dak niet goed was? Dan zou de eigenaar van het pand aansprakelijk kunnen zijn op grond van art. 6:174 BW. En als de gebrekkige constructie van het pand het gevolg is van een fout van een bouwkundige of een bouwer, dan zou die op grond van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie art. 6:74 BW) aangesproken kunnen worden.
• Of was de sneeuwval zo extreem dat de eventuele aansprakelijke partijen zich op overmacht kunnen beroepen? Als een beroep op overmacht mogelijk is, dan er géén sprake van aansprakelijkheid.

Als de aansprakelijkheid van een partij vaststaat, dan kan er dekking zijn op een aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke partij. Of er daadwerkelijk dekking is, is afhankelijk van:
• De soort dekking: dekking voor zaak- of personen- of vermogensschade als gevolg van een beroepsfout.
• De in de verzekering opgenomen uitsluitingen zoals géén dekking voor herstel van de schade aan het dak zelf en géén dekking als er sprake is van opzet.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken