Een APK voor uw portemonnee? Goed idee!

Als u een auto heeft, vindt u het heel normaal dat u deze periodiek naar de garage brengt voor een algemene keuring. Zelfs menig fietser loopt – in de hoop op een mooi voorjaar en mooie zomer- alles van de fiets weer even na. Maar hoe zit het met een periodieke controle van uw portemonnee?

Alles is voortdurend in beweging

Samen met u proberen wij voor u en uw naasten financiële zekerheid te scheppen. Zoals ervoor zorgen dat u een financiële buffer heeft als uw uitgaven even hoger zijn dan uw inkomsten. Of de schadeverzekeringen nog passend zijn en of er bijvoorbeeld een oplossing is voor het opvangen van de financiële gevolgen als u of uw partner plotseling overlijdt. Zodat u of uw partner in het huidige huis kan blijven wonen.

Wat wij samen met u afspreken, is altijd gebaseerd op de situatie van het moment dat wij u spreken, waarbij wij natuurlijk ook kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Maar na die afspraak verandert uw (persoonlijke) situatie uiteraard weer. De wereld waarin we leven is namelijk voortdurend in beweging. En dat heeft gevolgen voor de risico’s die u loopt.

Van reisverzekering tot woning

Het coronavirus leidde ertoe, dat vrijwel niemand meer op vakantie ging. Een situatie die nu al weer een jaar heeft geduurd. Toch hebben veel mensen een doorlopende reisverzekering, vaak ook nog inclusief werelddekking. Een prima verzekering. Tenminste, als u op verschillende momenten in het jaar voor kortere of langere tijd op reis wilt gaan. Nu reizen als gevolg van het coronavirus niet mogelijk is, is het misschien zinvol om deze verzekering tijdelijk op te schorten. U moet er dan wel aan denken om de dekking weer te herstellen wanneer we “weer mogen”.

Een ander voorbeeld. Aan het begin van het jaar ontvangt u een brief van de gemeente. Bij het openen van de brief wordt u misschien niet blij: de gemeente informeert u wat per 1 januari van het voorgaande jaar de waarde van uw woning was. Die waarde is waarschijnlijk gestegen en daarmee ook het bedrag aan belasting dat de gemeente graag van u wil ontvangen. Is deze waardestijging alleen maar vervelend? Dat hoeft niet. Want als u een koophuis heeft, leidt de gestegen waarde van uw woning er misschien toe dat u minder risico-opslag over uw hypotheek hoeft te betalen. Of dat zo is, kunnen wij snel voor u uitzoeken.

Ook uw pensioen

In Nederland wordt het pensioenstelsel ingrijpend veranderd. Veel werkgevers doen nu nog een toezegging hoeveel pensioen u ontvangt  op uw pensioendatum. De hoogte daarvan houdt verband met uw salaris en het aantal jaren dat u gewerkt heeft. In de toekomst gaat dit veranderen en garandeert de werkgever alleen de hoogte van de bijdrage die hij jaarlijks aan uw pensioenpotje toevoegt. Hoeveel dat gespaarde bedrag op pensioendatum aan uitkering oplevert, is dan niet meer gegarandeerd. Er komt dus voor u een stukje nieuwe onzekerheid bij over uw toekomstig inkomen. Dat kan positief, maar ook negatief uitvallen, afhankelijk van het verwachte rendement op beleggingen. Maar het is wel goed om dit periodiek even te controleren.

Veel controlepunten

Net als de monteur in de garage die uw auto gaat controleren, hebben ook wij een lijst van controlepunten die we doornemen als wij uw financiële zekerheid controleren. Wij komen vaak ‘verbeterpunten’ tegen. Die bespreken we graag met u.

Hoe vaak wij u adviseren zo een financiële APK te doen? In ieder geval vóór het moment dat u beslissingen neemt die ingrijpend zijn voor uw financiële situatie. Zoals een nieuwe werkgever of overstappen van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap of de aankoop van een woning. Heeft u niet te maken met zulke ingrijpende wijzigingen? Dan adviseren wij u om toch regelmatig zo’n financiële APK uit te voeren. Wilt u een afspraak met onze ‘financiële garage’? Als u ons een mail stuurt of belt, maken wij graag een afspraak.  

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken