En de kinderen dan?

Meer dan een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Dit komen wij dus ook regelmatig tegen bij koppels die wij op het gebied van verzekeringen en hypotheken adviseren.

echtscheiding

De woning

Naast emoties leidt een echtscheiding vaak tot vragen op financieel gebied. Bijvoorbeeld de vraag wie van de beide partners in de woning mag blijven wonen? Waarbij altijd direct de vraag op tafel komt of die partner met één inkomen de woonlasten kan blijven betalen. En  waar gaat de andere partner dan wonen? Is er wel andere woonruimte beschikbaar? Ook deze vraag wordt gevolgd door de vraag of die woonruimte betaalbaar is met het inkomen van de partner die daar gaat wonen. Op deze vragen is meestal geen gemakkelijk antwoord te vinden en zij vragen een heel gepuzzel om tot oplossingen te komen.

Alimentatie

Een ander onderwerp dat speelt is alimentatie. Anders dan in het verleden komt het steeds minder voor dat de ene partner nog alimentatie aan de andere partner moet betalen. Waar dit wel het geval is, is het bedrag lager dan in het verleden en de termijn waarvoor deze alimentatie betaald moet worden is korter. Is er sprake van alimentatie dan adviseren wij vaak om een eenvoudige en goedkope levensverzekering af te sluiten. De kosten zijn te verwaarlozen, slechts enkele euro’s per maand. Je bouwt daarmee wel de zekerheid in dat, wanneer de partner die de alimentatie betaalt komt te overlijden, de andere partner en eventuele kinderen de resterende alimentatie vergoed krijgen uit de verzekering. Want bij het overlijden van de ex-partner stopt de alimentatie.

Wat wij in de praktijk vaak signaleren is dat er gedacht wordt dat het verzekeren van alleen de alimentatie voldoende financiële zekerheid biedt bij een vroegtijdig overlijden van de ex-partner. Dat is, wanneer er minderjarige kinderen zijn, niet het geval. We geven een voorbeeld.

Extra kosten

De ouders gaan scheiden. Afgesproken wordt dat de kinderen bij een van de ouders gaan wonen. In de weekenden en vakanties komen de kinderen dan bij de andere ouder. Tot zover zal de situatie voor iedereen herkenbaar zijn. Maar wat nu wanneer de ouder bij wie de kinderen door de week leven komt te overlijden? Het antwoord zal in bijna alle gevallen zijn dat de kinderen vervolgens bij de andere ouder gaan wonen. De vraag is wat de financiële consequenties daarvan zijn voor die ouder? Heeft deze een drukke baan of eigen onderneming, dan is het maar de vraag of dat gemakkelijk te combineren is met de zorg voor de kinderen. Waarschijnlijk zal het noodzakelijk zijn om minder te gaan werken of zal er opvang geregeld moeten worden. De financiële gevolgen hiervan kunnen aanzienlijk zijn. Maar ook deze zijn met een eenvoudige levensverzekering tegen lage kosten te verzekeren.

 

Wij helpen je graag

Zo vraagt een echtscheiding op nog veel meer punten aandacht. Denk bijvoorbeeld ook aan de pensioensituatie. Wil je hier eens verder over praten. Dat kan. Wij kunnen je goed informeren.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken