Hoe betalen we de erfbelasting?

Over de erfbelasting, de belasting die geheven wordt over nalatenschappen, kunnen de emoties hoog oplopen. In dit artikel zetten we kort een aantal zaken voor je op een rij.

Erfbelasting Van Vaalen

Wat is erfbelasting?

Als iemand bij zijn of haar overlijden meer bezittingen dan schulden heeft, dan gaan deze over op de erfgenamen. Accepteren de erfgenamen de erfenis en zijn er meer schulden dan bezittingen, dan draaien de erfgenamen voor deze schulden op. Erfnamen kunnen de erfenis ook weigeren. Doen ze dat tijdig dan zijn ze niet aansprakelijk voor de schulden. Zijn er meer bezittingen dan schulden? Dan gaat dit vermogen over op de erfgenamen. Over de waarde die men erft, moet belasting worden betaald: erfbelasting.

Tarief erfbelasting.

De hoogte van de belasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis en de relatie tot degene die overleden is. Hoe groter de waarde van de erfenis, hoe hoger het percentage dat je aan belasting moet betalen. Voor 2021 geldt dat als een partner of kind tot € 128.751,- erft, zij hierover 10% belasting moeten betalen. Voor het meerdere boven € 128.751,- is het tarief voor partner of kind 20%.

Er gelden wel vrijstellingen. Voor een echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonende partner is het bedrag van de vrijstelling € 671.910,-. Voor een kind is dit een stuk lager: € 21.281,-. Vooral voor de partner oogt dit bedrag hoog. Is er sprake van een woning waarop geen hypotheek rust en zijn er nog wat andere bezittingen? Dan wordt dit bedrag snel bereikt. Ook als de overledene een eigen onderneming had, is de waarde van de nalatenschap vaak hoger dan het bedrag van de vrijstelling.

Voldoen belastingschuld kan probleem geven.

De erfenis kan bestaan uit meer zaken dan alleen geld. Denk aan een woning, aandelen, antiek, sierraden of een verzameling. Ook over de waarde van deze zaken moet dan erfbelasting worden betaald. Die belasting moet je echter in geld betalen. Hierdoor kan het gebeuren dat de erfgenamen over onvoldoende geld beschikken om deze belasting te betalen. Bepaalde goederen moet je dan misschien noodgedwongen verkopen om voldoende geld te hebben om de belasting te kunnen betalen.

Gedwongen verkoop kan emotioneel heel moeilijk zijn als de nabestaanden hechten aan de goederen die zijn geërfd. Het kan ook zijn, dat het in die periode onvoordelig is om zaken te verkopen. Bijvoorbeeld bij aandelen waarvoor in die periode de koersen sterk zijn gedaald. Hetzelfde geldt voor het moment waarop een woning moet worden verkocht.

Verzekering in het kader van erfbelasting verschaft liquide middelen.

Om bovenstaande problemen te voorkomen kun je  een levensverzekering afsluiten op het leven van de erflater. Hierbij moet bedacht worden dat iemand ook op relatief jonge leeftijd kan overlijden door ziekte of ongeval. Voor het achterblijvende gezin kan de claim van de erfbelasting dan grote problemen geven.

Een voorbeeld:
Wij houden de kern van deze oplossing eenvoudig om het duidelijk te maken hoe de constructie werkt, Uit naam van de partner of de kinderen wordt een levensverzekering afgesloten op de persoon die eigenaar is van de bezittingen. Komt deze te overlijden dan keert de verzekeraar een kapitaal in geld uit aan de partner en/of kinderen. Dit geld kan dan worden gebruikt om de erfbelasting te betalen.

Neem op tijd contact met ons op.

Door goed overleg met ons als jouw financieel adviseur kunnen we ervoor zorgen dat de erfbelasting ook betaald kan worden en niet onnodig een te groot gedeelte van het vermogen in beslag neemt.

 

 

 

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken