Hoe te besparen met ziektewet eigenrisicodragen

Hoe kan een Midden- en kleinbedrijf een paar duizend Euro per jaar besparen met eigenrisicodragen? Voorbeeld: MKB bedrijf vanaf 15 werknemers, kiest steeds vaker om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden, wat levert dit concreet op? Maar dan wel zonder verzekering.

Voorbeeld van een werkgever

– Loonsom: € 800.000,–;
– 20 werknemers, de meesten hebben een vast contract;
– Er zijn wel werknemers met een tijdelijk contract, de bedoeling is een langdurige arbeidsrelatie met de werknemers op te bouwen;

– Verzuimverzekering;
– WGA EigenRisicoDragen verzekering;

Naast onder andere WvP-begeleiding, kiest de werkgever een dienstverlener, die tevens de uitvoering van de Ziektewet in het begeleidingspakket opgenomen heeft. Voor het vaststellen van het recht, de hoogte en duur van de uitkering en het verzorgen van de uitkering.

De financiële voordelen

– Het vervallen van de Ziektewet-premiedifferentiatie: de UWV premie was € 5.040,– (0,56% van SV-loon);
– Indien geen Ziektewet-claims volgen: geen uitvoeringskosten en geen Ziektewet-uitkeringen.

De risico’s

– Krijgt een werknemer recht op Ziektewet ( hij gaat ziek uit dienst), dan vindt de claimbeoordeling plaats. Dit vindt plaats na afloop van een periode van “loon bij ziekte”, de verzuimbegeleiding is dan al in gang gezet;
– Is er recht op Ziektewet, dan wordt er een Ziektewetuitkering verstrekt. Gezien de resultaten van de eerstejaars Ziektewetbeoordelingen, is de kans op een lange Ziektewetuitkering gering.

De adviseur heeft de werkgever van deze risico’s op de hoogte gesteld, heeft daardoor een eigen idee en een inschatting gemaakt, ook afhankelijk van de financiële situatie van de onderneming.

De inhoudelijke voordelen

– Alle werknemers krijgen dezelfde verzuimbegeleiding, ook al gaat iemand ziek uit dienst;
– Er is grip op WGA-schadelast, doordat de periode van de wachttijd van de WIA volledig onder controle is.

Alles overwegend heeft deze werkgever besloten het Ziektewetrisico zelf te dragen, zonder een verzekering. Met dien verstande dat de werkgever wel hulp krijgt op het moment dat het nodig is. Deze relatie is reeds anderhalf jaar Ziektewet eigenrisicodrager. Geen enkele Ziektewetclaim heeft zich voorgedaan tot op heden. De besparing bedraagt momenteel € 7.060,–. Betekent een verhoging van de winst!

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken