Ieder jaar gebeurt er weer veel op het gebied van pensioen en AOW

Ieder jaar gebeurt er weer veel op het gebied van pensioen en AOW. Dit jaar komt er weer een wijziging. Pensioenregelingen moeten fiscaal worden getoetst aan de nieuwe richtleeftijd 68. Dat kan gevolgen hebben voor de inleg of de pensioenrichtleeftijd die nu is afgesproken.

De achtergrond

Vanaf 2014 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting voor de Nederlandse bevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt de gemiddelde leeftijdsverwachting vast. De pensioenrichtleeftijd wordt hiervan afgeleid. Volgens berekening van het CBS wordt iemand die in 2028 de leeftijd van 65 bereikt ruim 86 jaar. Daarom gaat de pensioenrichtleeftijd waarop  de pensioenregeling fiscaal wordt getoetst per 1 januari 2018 omhoog naar 68. De pensioenrichtleeftijd is de in de regeling gedefinieerde leeftijd waarop het pensioen (ouderdomspensioen, overbruggingspensioen) wordt berekend.

Heeft dit gevolgen voor werkgevers en werknemers?

De pensioenregeling moeten worden aangepast, als blijkt dat deze fiscaal bovenmatig is. Aanpassing kan bijvoorbeeld door de pensioenleeftijd te handhaven op 67 en de toezegging naar beneden bij te stellen. Handhaven van pensioenleeftijd 67 heeft wel gevolgen voor de risicodekkingen in de regeling. Uitkeringen bij overlijden en ziekte en eventuele premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid stoppen op de afgesproken pensioenrichtdatum.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om aansluiting te zoeken bij de nieuwe pensioenleeftijd van 68. Dit kan niet eenzijdig en moet in overleg met werknemers. De nieuwe wetgeving verplicht een werkgever niet om naar pensioenleeftijd 68 over te stappen. Wel moet de regeling fiscaal voldoen. Op het moment dat een werkgever overstapt naar pensioenleeftijd 68 sluiten de dekkingen beter aan. Maar ook dit heeft consequenties.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie is algemeen van aard. En gaat niet in op individuele pensioenregelingen of deelnemers daarbinnen. Pensioenuitvoerders bekijken op dit moment hoe Pensioenleeftijd 68 het beste doorgevoerd kan worden. Werkgevers en adviseurs zullen tijdig met elkaar in overleg moeten gaan om de gevolgen van deze wijziging op de  pensioenregeling te bespreken. (Aldus Zwitserleven)

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken