Indicatoren wijzen op onrust op Beurs

U zult het aan uw portefeuille misschien nog niet gemerkt hebben, maar de zomerrust op de financiële markten lijkt ten einde. Daarvoor zijn verschillende indicatoren zichtbaar. Ten eerste is er natuurlijk de onzekerheid door de oplopende crisis rondom Noord-Korea. Het land ligt tussen China, Japan en Zuid-Korea in. De opkomende markten in Azië ten spijt, vormen deze drie landen samen meer dan 80% van de Aziatische economie.

Een andere reden om voorzichtiger te beleggen, is de stand van de Amerikaanse economie. Langzaamaan wordt duidelijk dat president Trump moeite heeft om zijn economisch, financieel en fiscaal beleid in te voeren. De kans is dan ook groot dat de winstgevendheid van bedrijven komende kwartalen onder druk komen te staan. Dit zal tegenvallen ten opzichte van de verwachtingen van veel beleggers.

De toenemende onzekerheid over de wereldwijde economie heeft óók effect op het beleid van de belangrijkste centrale banken. Die hebben de afgelopen jaren vele honderden miljarden aan dollars, euro´s of yen´s in de markt gepompt. Daarmee werd de rente laag gehouden waarvan de economie profiteerde. De Amerikaanse FED-voorzitter Janet Yellen, haar Europese evenknie Mario Draghi en de voorzitter van de Bank of Japan willen dit beleid afbouwen. Maar de onzekerheid over de groei van de economie vergroot de kans dat het einde van dit beleid, leidt tot een schok op de financiële markten. Daardoor blijven de centrale banken onduidelijk over hoe en wanneer zij hun ruime monetaire politiek moeten gaan terugschroeven. Hoe langer dit vacuüm duurt, des te groter is de kans dat de beleggers hun eigen guidance gaan volgen. Beleggers moeten komende maanden dan ook rekening houden met onrust.

Mede hierdoor zou de spiegelgladde zee wel eens onrustig kunnen gaan worden. Dit maakt het verstandig om de ontwikkelingen niet af te wachten maar actief op te treden om deze vóór te blijven. Zo kunnen beleggingen in staatsobligaties met een hoog risico (‘high yield bonds’ en ‘emerging market debt’) en bedrijfsleningen (‘investment grade’) verlaagd worden en kan dit geld worden belegd in Europese en vooral Amerikaanse overheidsobligaties.

Daarnaast zijn veranderingen in het beleggingsbeleid in aandelen ook relevant. Bovenstaande ontwikkelingen impliceren dat de aandelenbeleggingen in ontwikkelde landen teruggeschroefd moeten worden. Aandelen van bedrijven in opkomende landen worden juist aantrekkelijker.

De toenemende volatiliteit door de Noord-Koreaanse crisis en andere toekomstige ontwikkelingen tonen aan dat een beschermingsstrategie voor uw vermogen zeer nuttig kan zijn. Als de hierboven beschreven scenario’s zich uitrollen, zouden markten wel eens grote dalingen kunnen doorgaan en is in tegenstelling tot passieve indextrackers, een actieve beheerder al bezig met uw toekomst, onvoorspelbaar of niet.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken