Inkomensgat bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Iedere werknemer in Nederland valt onder de sociale zekerheid. Dus zal het bij ziekte en arbeidsongeschiktheid wel goed geregeld zijn; althans dat denken veel werknemer. De wettelijke regelingen zijn echter niets meer dan een basisvoorziening op minimumloonniveau. Een werknemer die langdurig in de lappenmand ligt, zal zelf iets moeten doen! Of aan het werk, of verzekerd zijn van een goede inkomensverzekering.

Werknemers vallen in de eerste twee jaar van ziekte onder de loondoorbetalingsplicht van de werkgever (tenzij ze ziek uit dienst gaan en in de ZW komen). In het tweede jaar begint de inkomensdaling al: van 100% naar 70% van het inkomen. Bij een inkomen van €30.000,- is dit al € 9.000,- per jaar.

Daarna komt de WIA: stel dat de werknemer 50% arbeidsongeschikt wordt en er geen passend werk gevonden wordt, dan resteert de WGA-vervolguitkering. De uitkering hiervan is gebaseerd op het minimumloon en is alsdan slechts 35% hiervan. Op jaarbasis € 7.350,-! Gelukkig zijn er diverse toeslagen, maar bijstandsniveau is bereikt.

Een andere situatie; de werknemer komt na twee jaar ziekte niet in de WIA. Vanwege niet arbeidsongeschikt genoeg zijn voor de WIA (minder dan 35% arbeidsongeschiktheid). Maar als de werkgever geen passend werk heeft, dan volgt ontslag. En daarna WW. Probeer maar eens werk te vinden met medische beperkingen. Dat zal niet meevallen. En de WW is maar beperkt in uitkeringsduur. Ook dan is bijstandsniveau snel bereikt.

Hier over nadenken kan geen kwaad. En u laten voorlichten ook niet. Want iets regelen als de werknemer al langdurig ziek is, is te laat.

Praktische toepassing

Graag helpen wij u als werkgever om de risico’s in kaart te brengen. Maar ook de oplossingen die mogelijk al geregeld zijn. Zo kan er in de cao een bepaling zijn opgenomen over WIA-aanvullingen. En wat niet geregeld is, kan verzekerd worden op een collectieve WIA-verzekering. Daarvan zijn er meerdere smaken. (EBEX artikel)

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken