Is opdrachtgever voor niet verzekerde schade ZZP’er aansprakelijk?

Goed werkgeverschap verplicht bedrijven voor werknemers die zich in het verkeer begeven een behoorlijke verzekering af te sluiten, artikel 7:611 BW..

In 2001 werd het Arena-arrest gewezen. Casus : Een werknemer reed in een bestelauto met meerdere werknemers. De werkgever heeft opdracht aan de werknemers gegeven naar een werk te gaan. Onderweg gebeurt een eenzijdig verkeersongeval. Alle werknemers worden door de WAM-verzekering van de bestelauto voor de letselschade schadeloosgesteld. Een WAM-verzekering sluit uit schade aan de bestuurder. Men kan niet jegens zichzelf aansprakelijk zijn. De werknemer die de bestelauto bestuurde werd niet schadeloosgesteld en stelde zijn werkgever voor de letselschade aansprakelijk. De werknemer had succes! Op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid werd de werkgever door de rechtbank aansprakelijk geacht voor de niet door een verzekering gedekte schade van de werknemer die de bestelauto bestuurde.
De Hoge Raad was met het vonnis van de Rechtbank eens. Ook al is er geen sprake van een verplichte “schadeverzekering inzittendenverzekering”, had de werkgever deze verzekering kunnen afsluiten.

Een dergelijke rechtsplicht rustte reeds in 2001 op de werkgever, dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2008.

ZZP’er achter het stuur

De vraag is of bovengenoemde redenering ook opgaat voor een ZZP’er als bestuurder van een door diens opdrachtgever ter beschikking gestelde bestelauto en de ZZP’er niet-verzekerde schade lijdt.
Is hier sprake van gelijke gevallen? De positie van de ZZP’er verschilt niet veel van de werknemer. De Hoge Raad heeft geoordeeld ten aanzien van artikel 7.658 BW, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, de werkgever voor een veilige werkplek zorg moet dragen en ook ZZP’ers een beroep op dit artikel kunnen doen.

Nogmaals, het vergoeden van niet-verzekerde verkeersschade voor de ZZP’er door een motorrijtuig loopt niet via een wettelijke verzekeringsplicht. Op de opdrachtgever rust dergelijke verzekeringsplicht niet. De werkgever is niet aansprakelijkheid als de schade verzekerd is. Is de letselschade aan de ZZP’er niet verzekerd zou de opdrachtgever aansprakelijk kunnen zijn. De oplossing lijkt erop dat de opdrachtgever de mogelijke verkeersschade van de ZZP’er verzekert.

Welke verzekering is nodig?

Bedrijven die werkgever zijn moeten het verkeersrisico afdekken met een behoorlijke verzekering. Gaat het om de WEGAM- of WEGAS-verzekering, voorzie ik een dekkingsprobleem. Op de eisen van redelijkheid en billijkheid gebaseerde aansprakelijkheid van de opdrachtgever van de ZZP’er, is geen werkgeversaansprakelijkheid. De WEGAM- WEGAS-verzekering heeft de dekking beperkt tot werkgeversaansprakelijkheid. De Schadeverzekering inzittenden biedt wel dekking voor de werknemer en ZZP’er.

Daardoor is het belangrijk de “Schadeverzekering inzittenden” te adviseren. Wat we niet weten is, wat de rechtspraak ons brengt als het gaat om de ZZP’er in het gemotoriseerde verkeer. Bedrijven die met ZZP’ers werken en een Schadeverzekering inzittenden afgesloten hebben, zullen naar mijn mening niet aansprakelijk zijn. Wordt de Schadeverzekering inzittenden veel afgesloten voorkomt wellicht dat de Hoge Raad alsnog maatregelen moet nemen.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken