Juist nu verdient de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) aandacht!

Sinds 1 juli 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Accountants hebben de DGA geholpen met het premievrij maken van zijn pensioen in eigen beheer. Vaak hebben zij gekozen voor het afkopen ervan of het omzetten in een oudedagsvoorziening (ODV). In alle gevallen leidt dit tot het stoppen van pensioenopbouw.

De accountant of de financieel adviseur? Wil de DGA een oudedagvoorziening creëren?

Dan is hij bij de accountant niet meer aan het juiste adres U bent nu aan zet om de DGA verder te helpen. Financieel advies is noodzakelijk voor de DGA om het gewenste pensioen op te bouwen voor de oude dag.

Voordelen van de ODV als uitgangspunt van uw advies

Bij omzetting naar een ODV kan boekhoudkundig uitgegaan worden van de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. Dit in tegenstelling tot het pensioen in eigen beheer. Dan wordt uitgegaan van de commerciële pensioenvoorziening die door de bank genomen vaak drie keer zo hoog is. Als de DGA dividend uit zijn BV wil onttrekken, beoordeelt de fiscus of daar voldoende financiële ruimte voor is. Met een drie keer lagere fiscale waarde van de pensioenvoorziening is er natuurlijk veel eerder ruimte.

Een ander voordeel is dat het (nu of later) makkelijker is om de BV op te heffen of te verkopen. Een ODV kan gemakkelijk naar een verzekeraar worden overgemaakt voor een lijfrente (uitgesteld of direct ingaand). Bij pensioen in eigen beheer is dit veel lastiger. Daarmee kan alleen een levenslang ouderdomspensioen aangekocht worden en het af te storten bedrag is veel hoger (namelijk de commerciële waarde). Dit maakt het lastiger om de BV te verkopen of liquideren.

Wij hebben de juiste oplossingen!

Het omzetten naar een ODV biedt fiscale voordelen én meer flexibiliteit voor de DGA. De DGA heeft dan nog altijd twee opties: Hij kan de ODV binnen de BV houden, of hij kiest er nu al voor om deze fiscaal geruisloos over te dragen naar een verzekeraar.

ODV binnen de BV
Als hij de ODV binnen de BV houdt dan kan dat door deze ‘op de balans’ te houden waarbij de waarde feitelijk ‘in kas’ blijft. Een andere mogelijkheid om de ODV binnen de BV te houden is de waarde onder te brengen in een ongeclausuleerde beleggingsverzekering waarvan de BV de verzekeringnemer en de begunstigde is. Op deze manier wordt daadwerkelijk een (pensioen)voorziening getroffen en rendement gemaakt op de ODV. Daarmee wordt voorkomen dat de ODV niet meer is dan alleen een boekhoudkundige waarde op de balans.

ODV overdragen aan verzekeraar.
Zoals gezegd kan de ODV ook uit de BV gehaald worden en aangewend voor de aankoop van een lijfrente bijvoorbeeld in de vorm vaneen beleggingsverzekering. Hiermee komt de ODV naar privé en krijgt echt de vorm van een oudedagsvoorziening. Bovendien kan de DGA op basis van zijn lijfrenteruimte premies blijven betalen om zo het kapitaal verder te laten groeien. De DGA wordt dan zelf verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde.

Voor beide opties kan de DGA Beleggen. Uit onderzoek en gesprekken met DGA’s is gebleken dat u behoefte heeft aan duidelijkheid over uw eigen financiële situatie. Niet alleen met betrekking tot de financiële situatie na overlijden of arbeidsongeschiktheid. Wij merken dat er juist ook vragen zijn over de financiële situatie na de bedrijfsbeëindiging en pensionering.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken