Later is al lang begonnen

Wanneer gaat u met pensioen? Heeft u nog heel wat jaren te gaan of is het al bijna zover? Voor iedereen is het zinvol om af en toe eens stil te staan bij de vraag wat zijn of haar inkomen is na pensionering.

Toekomstige pensioenuitkering

De meeste Nederlanders hebben geen idee van hun toekomstige pensioenuitkering.
Het klinkt misschien raar, maar slechts heel weinig Nederlanders hebben een goed beeld van het inkomen na pensionering. Dat is extra vreemd als u bedenkt dat we in Nederland een van de beste pensioenstelsels van de wereld hebben. Ons pensioenstelsel rust op drie onderdelen. Wij lichten deze drie onderdelen kort toe.

De AOW als basis

De basis van het inkomen na uw pensionering is de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Dit is een uitkering van de overheid. De politiek bepaalt de hoogte van de uitkering en wanneer deze ingaat. In het verleden ging de AOW in op 65-jarige leeftijd. Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. De uitkeringen die op grond van de AOW plaatsvinden, worden opgebracht door de mensen die nog aan het arbeidsproces deelnemen. Met een sterke groei van het aantal senioren en een dalend aantal mensen dat aan het arbeidsproces deelneemt, komt er steeds meer spanning te staan op de AOW-uitkering.

Pensioen via werkgever

De mensen die bij een werkgever in dienst zijn, bouwen bij deze werkgever pensioen op. Werkgever en werknemer betalen gedurende de arbeidsperiode daarvoor maandelijks een premie. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar belegt deze premies. Uit de premies en het behaalde rendement wordt in de toekomst een pensioenuitkering gedaan. De hoogte van de pensioenuitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door het rendement dat het fonds of de verzekeraar met de ingelegde premies behaalt. In de afgelopen jaren staat dit rendement onder druk. Dit leidt ertoe dat de pensioenuitkeringen ook onder druk staan. De meeste pensioenuitkeringen zijn daardoor in de afgelopen jaren minder hard gestegen dan de inflatie. Dit betekent dus dat de koopkracht van de pensioenen minder wordt.

Eigen verzekeringen

Het derde onderdeel van het pensioenstelsel zijn de aanvullende pensioenvoorzieningen die mensen zelf bij een verzekeringsmaatschappij afsluiten. In de meeste gevallen mag de premie in het jaar dat de premie betaald wordt van het belastbaar inkomen worden afgetrokken. Dit levert dan dus een belastingvoordeel op.  Gevolg is echter wel dat de uitkering die na de pensionering plaatsvindt weer belast is.

Wat leveren deze uitkeringen u concreet op?

Misschien heeft u onthouden dat het inkomen na pensioen 70% is van het laatstverdiende salaris. De werkelijkheid is echter dat dit maar voor een beperkt aantal Nederlanders klopt. Een groot deel van de gepensioneerden zal na pensionering ontdekken dat het werkelijke inkomen fors lager ligt. En u? Weet u hoe hoog uw besteedbaar inkomen is als u met pensioen gaat?

Wat zijn uw uitgaven?

Maar niet alleen uw inkomen na pensionering is belangrijk. Weet u ook wat uw uitgaven zijn in die levensfase? Heeft u een eigen woning? Dan is het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of u op dat moment nog een hypotheekschuld heeft. Dat kan het geval zijn als u in het verleden een hypotheek heeft afgesloten waarbij u niet verplicht bent om tijdens de looptijd van de hypotheek een deel van de lening af te lossen. Gedurende 30 jaar mag u de rente die u over de hypotheek betaalt van uw belastbaar inkomen aftrekken. Gaat u met pensioen en heeft u nog een hypotheek? Dan is de kans groot dat u de hypotheekrente niet langer op uw belastbaar inkomen in mindering mag brengen. Dat betekent dan dat uw uitgaven fors stijgen.

Wat zijn uw wensen?

En ook heel belangrijk: wat wilt u kunnen doen als u straks met pensioen gaat? Wat zijn uw wensen en dromen? Om die wensen en dromen waar te maken, heeft u straks geld nodig. Dan is het goed om daarover nu samen met ons te spreken.

Wat kunnen wij voor u doen?

Als onafhankelijk financieel adviseur kunnen wij voor u in kaart brengen wat uw financiële situatie is op het moment dat u met pensioen gaat. Wij schetsen in hoofdlijnen met welke inkomsten en uitgaven u rekening kunt houden. Daar waar er keuzen zijn, bijvoorbeeld nu starten met het gedeeltelijk extra aflossen van uw hypotheek, zullen wij de verschillende mogelijkheden met u bespreken. Heeft u belangstelling voor een dergelijk inzicht in uw toekomstige financiën? Laat ons dat dan weten. Wij nemen dan graag contact met op voor een afspraak.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken