Mogelijke wijziging bijzonder partnerpensioen bij scheiding

Het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014 is aan het parlement aangeboden. In het wetsvoorstel zijn opgenomen enkele wijzigingen van de Pensioenwet per 01 juli 2014.

Voor verzekerde pensioenregelingen is in het wetsvoorstel een interessant onderwerp opgenomen. Namelijk de uitbreiding van artikel 57 PW. Dit betekent dat in de pensioenregeling kan worden bepaald dat het bijzonder partnerpensioen van de ex-partner, bij zijn overlijden, overgaat naar de pensioenaanspraak van de (gewezen) deelnemer. De nieuwe partner van de deelnemer wordt een volwaardiger partnerpensioen toegekend.

Bij overlijden van de ex-partner valt momenteel het bijzonder partnerpensioen vrij aan de pensioenuitvoerder. Nadrukkelijk betreft het een mogelijkheid. Het is niet verplicht deze mogelijkheid in de pensioenregeling op te nemen.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken