Oudedagsverplichting eigen beheer (ODV)

In de jaren 2017 t/m 2019 hebben ruim 50.000 DGA’s hun pensioenregeling in eigen beheer omgezet naar de Oudedagsverplichting eigen beheer (ODV). Uiterlijk vanaf datum ingang AOW dient de B.V. aan de DGA zijn opgebouwde ODV-reserve uit te keren.

De ODV is een voorziening die advies behoeft

Het is verstandig de DGA de mogelijke opties voor te leggen. Belangrijk is na te gaan:
Dient de ODV-uitkering door de B.V. te worden uitgekeerd of geeft de DGA de voorkeur het opgebouwde ODV-kapitaal naar een externe uitvoerder door te storten.

Uitkering vanuit de B.V.

De regels zijn niet flexibel : de ODV-uitkering start uiterlijk vanaf de AOW-leeftijd met een vaste looptijd van 20 jaar.
De uitkering mag 5 jaar voor de AOW-leeftijd starten, dan is de looptijd 25 jaar. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats afhankelijk van het u-rendement.

Afstorten

Stort de DGA het ODV-kapitaal naar een bancaire-lijfrente of beleggingslijfrente wordt de regeling flexibeler:

  • De looptijd van de uitkering is minimaal 5 jaar tot 20 jaar, langer is mogelijk binnen fiscale grenzen;
  • Uiterlijke ingangsdatum van de uitkering is 5 jaar na de AOW-leeftijd;
  • Het volledige afgestorte ODV-kapitaal inclusief het rendement wordt aan de DGA uitgekeerd en bij diens overlijden aan de erfgenamen.

Het is de vraag of het verstandig is het ODV-kapitaal ook in de uitkeringsfase in de B.V. te houden. De volgende argumenten zijn redenen om het ODV-kapitaal af te storten:

  • Na de AOW-leeftijd wil de DGA doorwerken;
  • De DGA wil de B.V. uiteindelijk opheffen;
  • De DGA wenst een tijdelijke lijfrente bijvoorbeeld 5 of 10 jaar;
  • De DGA wenst een flexibele lijfrente bijvoorbeeld hoog-laag uitkering;
  • In de B.V. is onvoldoende vermogen om de ODV-reserve in 20 jaar uit te keren aanwezig;

Afstorten naar een uitvoerder

Uitvoerders van ODV-verplichting kunnen verzekeraar, bank en vermogensbeheerder zijn. Indien het lang leven risico verzekerd wordt, wordt vaak voor de verzekeraar gekozen. Voor de bancaire lijfrente en beleggingslijfrente gelden dezelfde fiscale regels.
Bij een lange beleggingshorizon is een beleggingslijfrente een goed alternatief voor de huidige lage gegarandeerde uitkering. Er vanuit gaande dat de DGA bereid is beleggingsrisico te nemen.
Stort de DGA het ODV-kapitaal voor de uitkeringsperiode (AOW-leeftijd) af, verlengt hij zijn beleggingshorizon.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken