Pensioenakkoord

U heeft er vast al over gelezen. Er is een nieuw pensioenakkoord in Nederland. Maar wat is er nu concreet veranderd?

Er is inmiddels door alle betrokken partners een nieuw pensioenakkoord gesloten. Het wetsvoorstel wordt nu gemaakt door het kabinet, vervolgens dient er nog goedkeuring te komen van zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Pas als deze twee akkoord zijn gegaan, gaat de nieuwe pensioenwet in.

Pensioenfondsen en verzekeraars moeten dan hun administratiesystemen aanpassen. De verwachting is op dit moment dat de nieuwe wetgeving in zal gaan vanaf 1 januari 2022.

Waarom een nieuw pensioenstelsel?

Wat de gemiddelde Nederlander als pensioen aanduidt bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, namelijk. AOW, pensioen en individuele aanvullingen zoals bijvoorbeeld lijfrente. Elke maand betalen werkgevers en werknemerspremie voor het opbouwen van pensioen. Toen de huidige gepensioneerden begonnen met opbouwen was de levensverwachting ongeveer 75 jaar. Maar we worden steeds ouder, de levensverwachting neemt toe. Dit betekent dat mensen langer met hun opgebouwde potje moeten doen, er moet dus meer aanvullend pensioen worden uitbetaald dan men had gedacht en dus ontstaan er tekorten.

Nog wel van deze tijd?

Eigenlijk past het huidige stelsel niet zo goed meer bij de huidige tijd. Namelijk; jonge en oudere werknemers betalen allemaal dezelfde premie, de premie van jonge werknemers kan langer belegd worden en levert daardoor meer op. Dit systeem werkt prima als er continuïteit is, voorheen werkte men 40 jaar bij een baas en was er in de opbouw geen onderbreking. Tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan. Ook begint men vaker voor zichzelf.

Het huidige stelsel werkt niet goed bij zoveel veranderingen en dus werd het hoog tijd voor een nieuw pensioenstelsel.

Wat is er concreet veranderd?

  • De AOW leeftijd gaat omhoog, minder snel dan het kabinet had gewild maar toch stijgt het.
  • Nieuwe regels met betrekking tot het vroegpensioen.
  • Pensioen voor ZZPérs, waarschijnlijk komt er geen verplicht pensioen, wel krijgen ze te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  • De premie die u betaalt voor uw pensioen gaat straks naar een eigen potje, op dit moment dragen we met elkaar alle lasten en uitkeringen, dit noemen we doorsneepremie, dit systeem stopt, we weten nog niet precies onder welke voorwaarden.
  • Uitzendkrachten bouwen nu pas na 26 weken pensioen op, dit gaat ook veranderen. De voorwaarden zijn echter nog niet helder.

Afwachten

Bent u nieuwsgierig wat de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord voor uw persoonlijke situatie zijn? Ook al zijn sommige onderdelen van het akkoord nog niet volledig uitgwerkt, u kunt wel met ons in gesprek gaan over uw huidige en toekomstige financiele situatie.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken