Regel tijdig een overlijdensvoorziening

Momenteel is er veel te doen over het versoberen van pensioenregelingen. Voornamelijk gaat het over de lagere opbouw voor ouderdomspensioen. Waar nagenoeg niet over gesproken wordt, is de pensioenuitkering voor nabestaanden. Het nabestaandenpensioen verandert sneller en ongemerkt mee. De verandering geldt zowel voor de werknemer als DGA (directeur grootaandeelhouder).

Wat is er aan de hand? Partnerpensioen wordt hard geraakt

Ten gevolge van een versoberde pensioenregeling levert een lagere overlijdensuitkering op voor nabestaanden. Dit probleem is meestal te herstellen. Helaas is er voor dit probleem weinig interesse zodat herstel achterwege blijft of te laat wordt hersteld. De achterblijvende partner zit met onverwachte en ongewenste gevolgen. Dit probleem speelt zowel bij de eindloonregeling, middelloonregeling als beschikbare premieregeling.

Partnerpensioen op opbouwbasis of risicobasis

Partnerpensioen wordt toegezegd op opbouwbasis of risicobasis. Op risicobasis is het overlijden van de werknemer of DGA verzekerd zolang premie betaald wordt. Partnerpensioen op opbouwbasis vormt een spaarpot, zonder premiebetaling volgt er na overlijden van werknemer of DGA toch een uitkering. Bij partnerpensioen op risicobasis is er sprake van een verslechtering van de pensioenregeling, ook voor verstreken jaren.

Verhoging pensioen richtleeftijd

Een oplossing voor het verbeteren van het partnerpensioen is het verhogen van de pensioen richtleeftijd. Dit levert meestal meer ouderdomspensioen als partnerpensioen op.

Verbeter je partnerpensioen

Hoe is je partnerpensioen momenteel verzekerd? Gaat het om een levenslange uitkering of een uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd van de partner? Is er sprake van indexatie? Heb je de mogelijkheid naast het partnerpensioen ook een ANW-hiaatverzekering af te sluiten?

Regel een overlijdensvoorziening in de privésfeer

Het is ook belangrijk dat de werknemer en DGA hun privésituatie onder de loep nemen. Kan de nabestaande de woonlasten nog betalen? Veroorzaakt een overlijden een financieel probleem, kan een overlijdensverzekering een prima oplossing zijn. Regel dit tijdig!

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken