Regel tijdig je pensioen

Indien we ons pensioen zelf moeten regelen, hebben we allemaal eigen argumenten om dat wel of niet te doen. Veel mensen zijn volgens onderzoek financieel niet goed voorbereid op hun oude dag. Door de vergrijzing worden pensioen prognoses steeds verder naar beneden bijgesteld.

Het is niet meer vanzelfsprekend dat je door alle veranderingen aan het Nederlandse pensioenstelsel, straks voldoende pensioen hebt. Veel mensen verwachten nog steeds dat het allemaal wel meevalt en dat het pensioen ongeveer 70% van het laatste inkomen zal zijn. In veel gevallen zelfs minder dan de helft van het laatste inkomen. Het plaatje is voor veel zelfstandigen nog minder rooskleurig, doordat je als ondernemer naast je AOW geen pensioen opbouwt, tenzij je zelf een pensioen- of lijfrentevoorziening regelt. In toenemende mate legt de overheid de verantwoordelijkheid voor een goede pensioenopbouw bij werkgevers en de mensen zelf.

“In veel gevallen is pensioen inclusief AOW minder dan 50% van het laatste inkomen”

Belangrijk is dat het pensioenbewustzijn zeker voor ondernemers wordt vergroot en moedigen wij ondernemers aan zelf in actie te komen, om hun gewenste levensstandaard ook na pensionering op pijl te houden. Om later over voldoende inkomen te beschikken, begin dan beter nu dan later met pensioensparen.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken