Terug naar de basis

Werknemers bouwen meestal pensioen op via de werkgever. Ook is nabestaandenpensioen in veel pensioenregelingen opgenomen. Uw partner ontvangt na uw overlijden een uitkering. De hoogte van het nabestaandenpensioen is vaak 70% van het ouderdomspensioen.

Is het nabestaandenpensioen bij iedereen hetzelfde geregeld?

Neen. Als u er niet meer bent ontvangt uw partner nabestaandenpensioen. Is het nabestaandenpensioengeregeld op “risicobasis”. Bent u in dienst en u valt weg, ontvangt uw partner de uitkering. Wordt u werkloos en u overlijdt, dan heeft uw partner geen recht op nabestaandenpensioen. Wisselt u van baan moet u opnieuw nabestaandenpensioen opbouwen. Vraag bij uw werkgever of pensioenfonds na hoe uw pensioen geregeld is of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat kan er gebeuren?

Het is verschrikkelijk als uw partner overlijdt. De impact is nog groter als uw financiën niet goed geregeld zijn. U ontvangst dan honderden euro’s per maand minder uitkering dan zijn salaris. Wellicht heeft u nog recht op een tijdelijke uitkering van de ANW (Algemene Nabestaandenwet). Maar het is duidelijk dat er fors minder inkomsten zijn als u niets extra’s heeft geregeld.

Wat te doen?

Te ingewikkeld, geen zin, geen tijd… We kennen allemaal de smoesjes om niet naar ons pensioen te kijken. Ongeveer 80% van de Nederlanders weet niet hoe het pensioen eruit ziet. Als uw partner overlijdt wilt u zich tot geen zorgen maken over de financiën. Belangrijk is om een goed inzicht te hebben in de financiën.

Tip

Zorg ervoor dat u goed weet hoe uw pensioen geregeld is en dat u inzicht heeft in uw financiën. Vul uw nabestaandenpensioen aan! Voor twee tientjes per maand heb je al een goede overlijdensrisicoverzekering.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken