Uw DGA-pensioenregeling moet nogmaals worden aangepast

Waarschijnlijk is uw pensioen vorig jaar aangepast. Dat had te maken met de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Op grond van deze wet ging per 1 januari 2014 de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en werd de maximale fiscale opbouw verlaagd. Hierdoor mocht u bij een zogenaamd eindloonpensioen voor het ouderdomspensioen niet langer 2% per dienstjaar opbouwen. De maximale opbouw werd nog maar 1,9%. En als u de pensioendatum liet staan op 65 jaar moest het opbouwpercentage zelfs omlaag naar 1,63%.

U moest uw pensioenovereenkomst wijzigen vóór 1 januari 2014 wanneer uw pensioenregeling niet voldeed aan deze nieuwe fiscale kaders.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken