Verzekerd tot AOW met verantwoordelijkheid voor de ondernemer

Voor ondernemers met een zwaar beroep is er nu een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ondernemers kunnen zich tegen een gunstige premie tot de AOW verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat de ondernemer zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn / haar duurzame inzetbaarheid.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een oplossing voor ondernemers met een zwaar beroep die te maken hebben met een steeds hogere AOW-leeftijd. Je kunt niet tot je 67e of 68e doorwerken met een zwaar beroep. Er ontstaat een inkomensgat tussen de leeftijd dat je moet stoppen en je AOW-leeftijd. Voor werknemers dekken collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dit risico. Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers dekken dir risico niet.

Nu is er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zware beroepen die het risico van arbeidsongeschiktheid tot AOW-leeftijd verzekert. Verzekeraar gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dit kan door niet alleen risico’s analyseren en afdekken. Het accent wordt door de verzekeraar verschoven van beter worden naar preventie.

Om de drie jaar samen aan tafel

De nieuwe verzekering draait om de driehoek ondernemer, adviseur en arbeidsdeskundige. De ondernemer, onafhankelijke adviseur en arbeidsdeskundige zitten om de drie jaar aan tafel, om samen de situatie en perspectieven van de ondernemer te bespreken. De verzekeraar past dezelfde filosofie toe als bij werknemers. De werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun duurzame inzetbaarheid.

Aantrekkelijke combinatie zorgverzekering

Voor ondernemers is het extra aantrekkelijk om een zorgverzekering bij dezelfde verzekeraar afsluiten. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen ze combineren met de zorgverzekering voor ondernemers met een uitgebreide dekking van fysiotherapie en psychotherapie. De ondernemers krijgen korting op de verzekeringspremies.

Wilt u meer weten over deze arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem contact met ons op

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken