Voorspelbaar en betaalbaar van de pensioenverzekering

In het Midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn veel pensioencontracten gesloten op basis van vooraf toegezegde pensioenuitkeringen. Meestal hebben deze pensioencontracten een looptijd van 5 of 10.00 jaar. Door de lage rente wordt de werkgever bij verlenging van deze contracten momenteel geconfronteerd met premieverhogingen van 30 tot 50%. Daardoor stappen veel werkgevers over naar een beschikbare premieregeling, om zo de lasten van de pensioenopbouw in de hand te houden.

Vervolgens kan de werkgever er voor kiezen om de beschikbare premie te beleggen. Beleggen brengt extra risico’s mee voor de pensioenopbouw. Met een nieuwe Garantiepensioenverzekering kiest de werkgever juist voor zekerheid bij de pensioenopbouw. Voor de werknemer geruststellend en voor de werkgever prettig: op de einddatum een gegarandeerd kapitaal en op de lange termijn betaalbare- en voorspelbare pensioenlasten. De hoogte van het pensioen hangt af van de tariefstelling van de verzekeraar waar het pensioen aangekocht wordt. Het is aan ons en pensioenuitvoerders om alternatieve oplossingen te laten zien. Is het nu de tijd om op zoek te gaan naar garanties? Het zou wel eens heel goed kunnen uitpakken!

De pensioenverzekering biedt de navolgende aanvullende dekkingen

Gegarandeerd partner- en wezenpensioen, ANW-hiaatpensioen, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken