Wel of geen ERD ZW of ERD WGA worden?

Veel werkgevers zullen binnenkort geconfronteerd worden met de vraag om per 01-01-2016 wel of geen ERD ZW en WGA te worden. Voor werkgevers zijn er 6 Redenen om ERD ZW en WGA serieus te overwegen:

1. U wilt op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de sociale zekerheid. ERD is een ontwikkeling waar hij zelf geen enkele affiniteit mee heeft, maar u verwacht wel een passend advies.
2. Eigenrisicodragen ZW is de grote onbekende. Veel werkgevers en werknemers weten het onderscheid niet tussen ‘in de Ziektewet zitten’ of ‘ziek zijn’. En ERD ZW is ook iets nieuws. Onbekend maakt in onbemind. Graag willen wij dit u uitleggen.
3. Eigenrisicodragen ZW is eenvoudig. Er is geen risico van inloop (staartlasten blijven achter) en de dekking van de verzekering / voorziening regelt hetzelfde als dat wat bij UWV gaat plaatsvinden bij een ZW’er. (echter tegen een hoger service niveau)
4. Eigenrisicodragen ZW zal zeker een vereiste worden bij werkgevers die ook eigenrisicodragen WGA gaan inregelen. Want de verzekeraar wil niet dat het UWV van invloed is op de toekomstige WGA-flex schadelast.
5. Het in 12-jaarsconcepten denken zal de toekomst worden. Meerdere verzekeraars komen met het productaanbod. U kunt hierop anticiperen door ERD ZW en ERD WGA alvast onder de aandacht te brengen.
6. De belangrijkste polis voor een MKB’er is de verzuimverzekering. ERD ZW en ERD WGA zijn min of meer bij-producten, tegen geringe premies. Door de 12-jaarslijn verzekering als één geheel te presenteren en te organiseren maakt u deze materie niet belangrijker dan het is. Bovendien is de werkgever dan niet meer gebonden aan een losse arbodienst.

Wellicht overbodig nog te vermelden, maar we kunnen het niet vaak genoeg zeggen:
Een verzekering voor de volledige 12-jaarspropositie. Er kunnen verzekeringen Verzuim (Loondoorbetaling), ZW en WGA aan elkaar gekoppeld worden, met integrale dienstverlening (casemanagement). Dat allemaal op één polis. Voor zowel klein bedrijf als middelgrote organisaties.

Tevens bieden wij mogelijkheden aan voor grote organisaties, het integrale casemanagement pakket (verzuim, ZW en WGA begeleiding), los van de polis.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken