Wellicht een bekend verhaal maar daardoor niet minder schokkend

Door het verbond is berekend dat na een (grote) brand de kans voor de ondernemer om failliet te gaan tussen de 20 en 50% ligt. Nog erger wordt het dat door diverse deskundigen deze kans wordt berekend op 50% tot 70%.

In een uitgebreid artikel in het FD van enige tijd geleden blijkt dat één van de oorzaken dat een brand(je) uitgroeit tot een grote brand komt doordat de brandweer hele gebieden in Nederland intern heeft aangemerkt als “gecontroleerd uit laten branden” gebied. In zo’n situatie zal de brandweer enkel aangrenzende panden blussen in een poging de brand niet te laten overslaan. Reden voor dit besluit is dat de waterleidingen smaller worden vanwege de volksgezondheid; een nadeel is echter dat de brandweer niet voldoende bluswater kan inzetten om een brand te lijf te gaan. Het feit dat het aantal vrijwilligers bij de brandweer het laagste niveau heeft behaald in de afgelopen 10 jaar helpt natuurlijk ook niet. Je hoeft dan ook geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat dit de verzekeringsmarkt vele miljoenen per jaar kost.

Het zal duidelijk zijn dat het voor de verzekerde ondernemer steeds belangrijker wordt van te voren reeds maatregelen te treffen die een kans op brand verkleinen. En dat is nu precies de doelstelling die wij al jaren nastreven door alle panden die wij verzekeren te laten inspecteren door een externe partij. Daar komt dan nog een gratis waardebepaling bij waardoor er in de polis een garantie tegen onderverzekering wordt opgenomen.

Echter, wij hebben de indruk dat niet iedereen aandacht besteed aan de rapportage die wij n.a.v. de inspectie sturen. Dit is jammer want het kost best veel geld en kan een hoop leed voorkomen bijv. een faillissement of een afwijzing van de schade.

In dit verband is het ook van belang dat de hoogte van de bedrijfsschade voldoende is; daar wil het nog wel eens aan schorten. Als wij bij de berekening van de bedrijfsschade bij horecabedrijven uitgaan van 60/70% over de jaaromzet als zijnde de bruto winst kunnen wij er niet veel naast zitten. Bij de detailhandel ligt dit iets ingewikkelder. Ook letten we nog even op de uitkeringstermijn!

Wellicht dat wij met u tijdens ons gesprek hier extra aandacht aan kunnen besteden.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken