Witteveen en arbeids­ongeschikt­heids­pensioen

Jaarlijks regelt het Witteveenkader hoeveel er voor de opbouw van een pensioen maximaal fiscaal wordt afgetrokken. Het kabinet wil in verband met vergrijzing en de crises het Witteveenkader versoberen. Het maximaal fiscaal gefaciliteerde opbouwpercentage moet worden verlaagd naar 1,75% middelloon en over een maximum loon van € 100.000,–. Bij een inkomen hoger dan drie keer modaal vindt het kabinet het niet wenselijk om pensioen sparen fiscaal te faciliteren.

Wat het voorstel van het kabinet betreft blijft het onduidelijk, wat zij van plan is met het arbeidsongeschiktheidspensioen. Wordt dit ook gemaximeerd op € 100.000,–? In het wetsvoorstel zien het arbeidsongeschiktheidspensioen niet terug. Maximering lijkt niet redelijk omdat het gaat om het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde voorafgaand aan de pensionering. Ook het verzekerde bedrag voor het nabestaandenpensioen speelt een rol. Hopelijk is het niet de bedoeling om deze verzekering te beperken. We moeten nog even wachten op het standpunt van het kabinet.

Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken