Collectieve arbeids­ongeschikt­heids­verzekering

Met een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u uw werknemers financiële zekerheid. Ook krijgt u en uw medewerker goede en snelle hulp bij re-integratie. U voldoet als werkgever zo aan de verplichtingen in de cao, u biedt uw medewerkers mooie secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo houdt u ook uw onderneming gezond.

Inkomenszekerheid

Raakt uw medewerker arbeidsongeschikt, dan kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak ontvangt hij wel een wettelijke uitkering. De uitkering is een stuk lager dan hetgeen uw medewerker verdiende. U heeft samen met uw medewerker een verantwoordelijkheid om het inkomensverlies te beperken. En om uw medewerker snel weer aan het werk te krijgen.

Oplossingen door van Vaalen advies

WGA-Gat verzekering Basis
Hiermee biedt u uw medewerker een aanvulling op de WGA-vervolguitkering. De hoogte van deze aanvulling is van het arbeidsongeschiktheidspercentage afhankelijk.

WGA-Gat verzekering uitgebreid
Met de WGA-Gat verzekering Uitgebreid ontvangt uw medewerker een aanvulling tot 70% van zijn loon.

WIA Excedent verzekering
De WIA Excedent verzekering is interessant voor medewerkers met een hoger inkomen dan het maximum dagloon. De wettelijke uitkering is voor deze medewerkers beperkt tot dit maximum.

Ongevallenverzekering
Een ongeval kan leiden tot blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Het inkomen kan daardoor ingrijpend veranderen. Met de Collectieve Ongevallenverzekering biedt u uw medewerkers of hun nabestaanden een eenmalig kapitaal. Voor hen een prettige voorziening om terugval in inkomen op te vangen. Dit tegen een aantrekkelijke premie. Bij overlijden ontvangen de nabestaanden 100% van het verzekerd bedrag. Bij blijvende invaliditeit bijvoorbeeld 200% van het verzekerde bedrag. Dit is afhankelijk van het percentage invaliditeit. U kiest zelf het bedrag waarvoor u uw medewerker wilt verzekeren.

Misschien ook interessant

Horecaverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, agrarisch verzekeringspakket, brandverzekeringen, transportverzekeringen, motorrijtuigenverzekeringen, risco-inventarisatie, overige verzekeringen.

Contact

Van Vaalen Advies
Eem 1, 5711 LH Someren
0493 - 440 442
martien@vanvaalen-advies.nl

Maak een afspraak

Onze garanties

  • Vakbekwaam, leergierig, loopt voorop in het bijhouden van actualiteiten
  • Wij zijn betrokken bij al onze klanten
  • Wij ontzorgen het complete pakket van verzekeringen tot pensioenen
  • VVA levert maatwerk, daardoor is ieder advies en ieder product het beste voor die klant
Telefoon icoon0493 - 440 442
Kalender icoonAfspraak maken